علاقمندان به چاپ و انتشار آثار خود می­توانند پس از مطالعه و آگاهی از ضوابط و حوزه­های فعالیت موسسه برای چاپ کتاب، از طریق پست الکترونیک imps.pub@imps.ac.ir اقدام نمایند.

1-    مراحل ارزیابی و انتشار کتاب

نمودار

2-    حوزه های فعالیت انتشار کتاب در موسسه

3-    معیارهای انتشار کتب تالیف و ترجمه

4-    شرایط پیشنهاددهنده تألیف یا ترجمه کتاب

حوزه‌های فعالیت انتشار کتاب در موسسه

انتشار کتب تألیف یا ترجمه در یکی از شش دسته زیر انجام خواهد گرفت:

- کتاب­های روزآمد مرتبط با سیاستگذاری و برنامه­ریزی در حوزه­های تخصصی ماموریت موسسه؛

- نتایج طرح­ها و گزارش­های پژوهشی و همایش­ها و نشست­های تخصصی در موسسه؛

     -کتاب­های روزآمد درباره مسائل اساسی کشور مرتبط با حوزه­های تخصصی و ماموریتهای موسسه؛  

     -کتاب­های روزآمد درباره تجربه مشابه دیگر کشورها در حوزه­های ماموریت موسسه با نگاهی بر مسائل ایران؛

    - کتاب­های روزآمد میان رشته­ای یا چند رشته­ای درباره مسائل و موضوعات حوزه­های ماموریت موسسه؛    

      -کتاب­ها و منابع درسی معتبر در رشته های آموزشی موجود موسسه.

    معیارهای انتشار کتب تألیف یا ترجمه

-کتاب‌های پیشنهادی تألیف یا ترجمه باید طیف مخاطبان گسترده را پوشش دهد.

تبصره: در موارد خاصی که کتاب در راستای اهداف، مأموریت‌ها و نیازهای اساسی موسسه باشد، با هدف مرتفع نمودن خلأ منابع علمی و سیاست‌گذاری، این بند می‌تواند با نظر ارزیاب کتاب و تأیید شورای انتشارات نادیده گرفته شود.

-کتاب‌های پیشنهادی جهت تالیف باید دارای معیارهای زیر باشند:

- بيان هدف كتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن؛

-اشاره به يافته­هاي منتشر شده ديگران در ارتباط با موضوع كتاب در متن؛

-ارجاع به يافته­ها و نظرات مؤلف در متن كتاب؛

- دارا بودن طرح مفاهيم تشكيل دهنده موضوع كتاب؛

-ارجاع به آخرين يافته­ها و منابع مرتبط با موضوع كتاب؛

-عرضه مطالب كتاب به صورت دسته­بندي شده و مرتبط به هم بطوري كه يك متن بهم  پيوسته و منسجم را نمايان كند؛

- جامع بودن موضوعات و مباحث كتاب؛

- برخورداري از نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به هدف و عنوان كتاب.

-کتاب‌های پیشنهادی جهت ترجمه باید دارای معیارهای زیر باشند:

-توسط ناشر بین‌المللی معتبر منتشر شده باشند؛

-در مورد کتاب‌های درسی، کتاب باید به‌عنوان منبع درسی دانشگاه‌های معتبر دنیا باشد؛

-در زمان ارائه پیشنهاد ترجمه، بیش از 5 سال از زمان انتشار کتاب نگذشته باشد؛

تبصره: در مورد کتاب‌های درسی (Textbook) با نظر موافق ارزیاب کتاب و تأیید شورای انتشارات، این زمان می‌تواند حداکثر تا 15 سال افزایش یابد.

 شرایط پیشنهاددهنده تألیف یا ترجمه کتاب

مؤلف یا مترجم پیشنهاددهنده کتاب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

-دارای مدرک دکتری در رشته تخصصی موضوع کتاب پیشنهادی باشد؛

تبصره: در موارد خاص و برای خبرگان صاحب صلاحیت و باتجربه شرط دارا بودن مدرک دکتری، به پیشنهاد معاون پژوهشی و تأیید شورای انتشارات، می‌تواند حذف شود.

-سابقه تدریس یا تحقیق در رشته تخصصی موضوع کتاب پیشنهادی داشته باشد.