گروه ترفیع و ارتقاء هیات علمی

 

معرفی

 

   این گروه با هدف مستندسازی فعالیت‌های اعضای هیات علمی موسسه در زمینه‌های آموزش، پژوهش، خدمات علمی و اجرایی و تمهید مقدمات لازم برای سنجش و ارزشیابی فعالیت‌های اعضای هیات‌علمی و ترفیع و ارتقاء آن‌ها تشکیل شده است.

 

اهم فعالیت‌ها:

-        فراهم کردن موجبات ترفیع پایه سالانه اعضای هیات‌علمی؛                                                                                                                                                                             فلوچارت

-        فراهم کردن موجبات ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی؛                                                                                                                                                                                    فلوچارت

-        ساماندهی موظفی اعضای هیات‌علمی؛                                                                                                                                                                                                         فلوچارت

-        تدوین شناسنامه علمی برای اعضای هیات‌علمی.

 

قوانین و مقررات

 


مقررات کلی ترفیع پایه سالانه

1-      عضو هيات‌علمي مکلف است قبل از فرا رسيدن تاريخ ترفيع سالانه، فرم ترفيعات را تكميل و همراه با مستندات مربوطه پس از تاييد مديرگروه به كميته ترفيعات ارسال نمايد.

2-      در صورتی که عضو هیات‌علمی در سالی که واجد شرایط اخذ پایه ترفیع می‌باشد، پس از دریافت نامه و فرم مربوطه جهت تحویل مستندات لازم به کمیته ترفیعات حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ ترفیع اقدام ننماید، درخواست وی برای اعطای پایه قابل بررسی نخواهد بود و ترفیع آن سال به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

3-      كميته ترفيعات موظف است درخواست عضو و مستندات پیوست را براي ترفيع بررسي و در صورت تصويب براي اجرا به واحد كارگزيني ارسال نمايد.

4-      نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته ترفیعات موسسه به صورت کتبی به اطلاع عضو هيأت علمي رسانده مي‌‏شود. درصورت اعتراض به تصمیم این کمیته عضو هيأت‌علمي حق دارد حداكثر یک ماه در داخل تقویم آموزشی و دو ماه خارج از تقویم آموزشی (در ایام تابستان)  پس از ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به كميته ترفیعات تسليم نمايد و كميته در اولين جلسه بعدي بايد به اعتراض وي رسيدگي و نظر قطعي خود را اعلام نمايد.

5-      عضو هیات‌علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده نموده باشد با ارائه گزارشی از دستاوردهای علمی دوره و تایید شورای پژوهشی موسسه می‌تواند ترفیع سالیانه خود را بدون لحاظ حداقل امتیاز آموزشی و پژوهشی لازم دریافت نماید.

6-      شاخص‌­های مربوط به ترفیع پایه سالانه و معیارهای متعلقه در دستورالعمل ترفیع پایه سالانه در جلسه سی و یکم هیات امنای موسسه مورخ 1397/12/22به تصویب رسیده است.

 

مقررات کلی ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

با بازنگری نظام ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی­، پژوهشی و فناوری و ابلاغ آیین‌نامه لازم الاجرای آن از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این اداره نیز بر اساس آیین­‌نامه مذکور و در نظر گرفتن کلیه شاخص‌های مصوب و معیارهای مربوطه آن به بررسی پرونده متقاضیان ارتقای مرتبه می‌­پردازد.

 

 محاسبه موظفی اعضای هیات علمی

این گروه پس از پایان هر نیمسال تحصیلی اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات‌علمی از واحدهای ذیربط می‌نماید و پس از تحلیل اطلاعات، گزارش مربوط برای هریک از اعضای هیات‌علمی ارسال می‌­گردد.

 

ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی

تمامی اطلاعات دریافتی از اعضای هیات‌علمی شامل فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی آنان از سال 1393 در این اداره جمع‌‍آوری و در قالب بانک اطلاعاتی نگهداری می‌­شود.

ارتباط با ما                                                                                                                                                                                                           

خانم گیتا کاظمی رئیس اداره گروه جذب و تأمین هیات‌علمی مستقر در اتاق 305 به شماره داخلی 1306؛

خانم زهرا آخوندی کارشناس گروه جذب و تأمین هیات‌علمی مستقر در اتاق 305 به شماره داخلی 1307.