اساسنامه

 

مقدمه:

با استناد به مصوبه شورایعالی تحول اداری مبنی بر انتقال موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این اساسنامه به اختصار موسسه نامیده می­شود، اساسنامه موسسه به شرح زیر اصلاح و تصویب می­شود.

ماده 1) هدف

پشتیبانی علمی فکری از نظام مدیریت و برنامه­ ریزی کشور به منظور مبتنی ساختن آن بر دانش و رویکرد علمی در مسیر توسعه علمی و سیاست ­های کلی مصوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقاء نظام مدیریت و برنامه­ ریزی در تمامی گرایش های مرتبط و فرآیندهای تدوین برنامه­ های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

ماده 2) وظایف

1-    شناخت مسائل توسعه ملی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور.

2-    ایجاد نظام نوین و کارآمد اطلاعاتی و کمک به افزایش ذخایر اطلاعاتی و علمی مورد نیاز برای مطالعات توسعه، مدیریت و برنامه ریزی.

3-    حمایت از ترویج مکاتب و الگوهای فکری توسعه و ایجاد تمهیدات لازم برای تأمین مشارکت اندیشمندان جامعه علمی، دانشگاهی و پژوهشی کشور.

4-    تعامل علمی با نهادهای جامعه­ ی مدنی و سازمان­های مستقل غیردولتی به منظور بهره­ گیری از ظرفیت ­های گفتمانی در توسعه ملی.

5-    توسعه مطالعات ملی در زمینه­ ی مدیریت، برنامه ­ریزی، توسعه و تحول اداری و سنجش امکانات، ظرفیت­ ها و قابلیت­ های توسعه ملی.

6-     انجام پژوهش­های علمی ارزشیابی در قلمرو مدیریت برنامه­ ریزی کشور و برنامه­ های توسعه و تدوین شاخص­ ها.

7-    پشتیبانی علمی از نوآوری در نظام­ها و فرآیندهای مدیریت و برنامه ­ریزی.

8-    آینده­ پژوهی و تحلیل روند توسعه در سطوح ملی و جهانی، انجام تحقیقات میان­ رشته ای، چندرشته ­ای و فرارشته ­ای در حوزه مطالعات اقتصادی، اجتماعی، جامعه­ شناسی، سیاسی، حقوقی و توسعه­ ای.

9-    مطالعات تطبیقی در خصوص تجارب علمی کشورهای مختلف در زمینه­ های توسعه، مدیریت و برنامه­ ریزی.

10-  نیازسنجی، طراحی و برنامه­ ریزی و برگزاری آموزشهای راهبردی و سمینارهای تخصصی برای کارشناسان، صاحبنظران و مدیران ارشد کشور به منظور روزآمدسازی و دانش­ افزایی مداوم ایشان و ایجاد شناخت برای مواجهه با تحولات ملی و بین­ المللی.

11-  سیاست گذاری، برنامه­ ریزی، تصویب و ارزشیابی دوره­ های آموزش کارکنان دولت در زمینه مدیریت، برنامه ­ریزی و فنون اداری به منظور ارتقای مداوم ظرفیت­های معرفتی، مهارتی و توانایی در نظام حرفه­ ای و کارشناسی کشور.

12-  ایجاد توسعه و ارزشیابی دوره­ های مشترک آموزش عالی با همکاری دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی و آموزشی معتبر داخلی و خارجی.

13-  ایجاد و برگزاری دوره­ های آموزش­ های تخصصی و عالی در مراکز استانها مرتبط با اهداف موسسه.

14-  طراحی و اجرای همایشهای ملی و بین­ المللی به منظور افزایش ظرفیت­ های معرفتی و علمی و روش­ شناختی و پاسخگویی به نیازهای مدیریت، برنامه­ ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

15-  ایجاد و برگزاری دوره­های آموزش عالی در خارج از کشور منطبق با اهداف موسسه.

16- ایجاد و راه ­اندازی پژوهشکده، پژوهشگاه، مرکز رشد و پارک علم و فن­آوری در سراسر کشور مطابق با اهداف موسسه.

17-  طراحی و اجرای کارگاه­ های علمی و آموزشی در زمینه مدیریت، برنامه­ ریزی و توسعه.

18-  حمایت از پایان ­نامه­ های تحصیلات تکمیلی دانشجویان دانشگاه­های داخل و خارج از کشور در حوز ­های مرتبط با اهداف موسسه.

19-  کوشش برای تبدیل یافته­ های علمی پژوهشی به منظور سیاست­ سازی و تصمیم­ سازی در حوزه مدیریت و برنامه­ ریزی توسعه.

20-  انجام فعالیت­های مطالعاتی و مشاوره­ای به منظور ارائه راهکارهای توسعه نظام کارشناسی و حرفه­ای کشور و ارتقای نقش آن در فرآیند تهیه و تدوین برنامه­ های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

21-  عرضه­ ی دانش تولید شده به صورت مشاوره به سازمان­ها، سایر دستگاه های متقاضی و بخش خصوصی.

22-  تعامل و ارتباط پویا و خلاق با دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و مجامع علمی و تحقیقاتی ملی و بین­ المللی و همکاری دوسویه با آنها.

23-  توزیع و اشاعه دانش تولید شده و یا توسعه داده شده در زمینه مدیریت، برنامه­ ریزی و توسعه به صورت نوشتاری، الکترونیکی و شبکه­ ای با هدف افزایش دسترسی به آن.

24-  مشارکت در تشکیل کانون­های اندیشه و حمایت از انجمن­ های علمی و پژوهشی و آموزشی در زمینه تولید، انتقال و توزیع دانش مدیریت، برنامه­ ریزی و توسعه.

25-  پشتیبانی پژوهشی از فرآیند تدوین، ذخیره ­سازی، دسته­ بندی و مستندسازی تجربیات و دستاوردهای مدیریت، برنامه ­ریزی و توسعه کشور.

26- تشکیل و فعال­ سازی گروه­ های علمی مأموریت­ گرا با بهره­ گیری از توان علمی - کارشناسی دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و خارجی.

27-  توسعه شبکه­ های مجازی علمی - کارشناسی با بهره­ گیری از فناوری نوین اطلاعاتی برای تولید، تبادل و انتقال دانش مدیریت و برنامه­ ریزی و توسعه.

28-  ایجاد و توسعه­ ی دوره­ های آموزش عالی مجازی و پژوهش محور منطبق با اهداف موسسه.

29-  فراهم کردن امکانات سخت­ افزاری و نرم­ افزاری به منظور دسترسی به جریان آزاد اطلاعات برای اعضای هیأت­­ علمی، محققان، کارشناسان و دانشجویان.

30-  تأسیس شرکت­ ها و مراکز مشاوره­ای و خدمات آموزشی و پژوهشی و ارائه مجوز به شرکت­ها و موسسات خصوصی در این زمینه­ ها.

31-  پذیرش و تربیت دانشجو به صورت آموزش­ محور و پژوهش ­محور در داخل و خارج از کشور منطبق با اهداف موسسه.

ماده 3) ارکان

ارکان موسسه عبارتند از:

1.      هیأت امناء

2.      شورای علمی موسسه

3.      رئیس