بیانیه ها

بيانيه مأموریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی 

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد علمی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است که در نقش اتاق فکر و اندیشگاه مشورتی دولت رویکردی تخصصی به ابعاد متنوع توسعه ملی دارد. این موسسه از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهشی، تحلیل های علمی و نقد مسائل و موضوعات راهبردی در سطوح خط‌مشی گذاری و تصمیم سازی کلان و راهبردی با تأکید بر حوزه های اقتصادی- اجتماعی، مدیریتی، و حقوقی نقش آفرینی می نماید. موسسه برای تحقق چنین مأموریتی، تعهدات زیر را بر عهده دارد:

- تولید و عرضه اطلاعات علمی و دانش موردنیاز برای رشد و توسعه همه‌جانبه کشور؛

- تعامل و ارتباط پویا با سازمان‌ها، نهادها، مجامع علمی و مراکز دانشگاهی داخل و خارج به‌منظور استفاده از  اندیشه های خلاقانه نخبگان و ارتقاء ظرفیت های علمی کشور؛

- انجام پژوهش های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی برای حل مسائل عمومی و کلان کشور؛

- ارائه خدمات مشاوره کلان نگر و چند رشته ای به رئیس‌جمهور و تصمیم سازی برای تعیین  اولویت ها و جهت‌گیری‌های کلان دولت با اتکا به شبکه خبرگان علمی کشور؛

- ارائه خدمات آموزش رسمی با تأکید بر تربیت متخصصان میان‌رشته‌ای در حوزه­های اقتصاد، مدیریت و حقوق و سایر حوزه‌های مرتبط به‌منظور تقویت ذخیره سرمایه انسانی کشور؛

- ارائه خدمات آموزشی کوتاه‌مدت، کارگاه­ها و سمینارهای آموزشی مبتنی بر توسعه نظام خط‌مشی های عمومی.

 

بيانيه چشم‌انداز موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در شرايط محيطي ابر رقابتی و جامعه دانشي افق 1404 براي تأمين انتظارات رئیس‌جمهور و خط‌مشی گذاران توسعه، موسسه­اي است تخصصي، با مرجعيت علمي در منطقه، خدمات آموزشي كيفي و میان‌رشته‌ای، پژوهش­هاي  بنيادي و كاربردي، و خدمات مشاوره‌ای برای تعمیق حاکمیت شایسته اسلامی.

بيانيه ارزش‌هاي موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

موسسه به‌عنوان يك موسسه عالی آموزشی و پژوهشی در مسیر دستیابی به چشم‌انداز و تحقق مأموریت خود، حفظ ارزش‌های زیر را مدنظر قرار داده است:

·        ترويج آزاداندیشی و تحلیل‌های بی‌طرفانه علمی؛

·        نگرش سيستمي، حقیقت‌جویی، و صداقت؛

·        حفظ كرامت کارکنان، اعضاي هیئت‌علمی و دانشجويان؛

·        مشارکت‌جویی و کارتیمی؛

·        پاسخگویی، مسؤولیت پذيري، شفافیت و نظارت‌پذیری ؛

·        یادگیری مستمر و تسهیم دانش؛

·        پاي بندي به وجدان كاري و اخلاق حرفه‌ای؛

·        كيفيت گرايي و بهره‌وری در ارائه خدمات؛

·        خلاقیت و نوآوری؛

·        تفکر انتقادی؛

·       حاکمیت شایستگی و شایسته‌سالاری؛

·       تقدم منافع عمومی بر مصالح سازمان در تصمیمات.


بنابراين با توجه به تدوين مأموریت، چشم‌انداز و بيانيه ارزش‌های موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و بر اساس يافته‌هاي تحقيق مهم‌ترين اهداف راهبردی موسسه در افق زماني 1404 هـ .ش عبارت‌اند از:

1.      اهداف راهبردی در امور آموزشی

·        ارائه خدمات آموزش رسمی با تأکید بر تربیت متخصصان میان‌رشته‌ای در حوزه­های مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی، و حقوق و سایر حوزه‌های مرتبط به‌منظور تقویت ذخیره سرمایه انسانی کشور؛

·        نيازسنجي، طراحي، و برنامه‌ریزی آموزش‌های راهبردي با رویکرد حرفه ای-تخصصی؛

·        برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های داخل و خارجی کشور با رویکرد میان‌رشته‌ای.

2.      اهداف راهبردی در امور پژوهشی

·        نیازسنجی پژوهشی و اولویت‌بندی مسائل عمومی کشور؛

·        انجام پژوهش­های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی برای حل مسائل عمومی و کلان کشور؛

·        تدوین بسته‌های خط‌مشی توسعه­ای  مبتنی بر یافته‌های پژوهشی؛

·        آینده‌پژوهی با رویکرد توسعه ملی؛

·        مطالعات تطبیقی در زمینه توسعه ملی؛

·        تولید منابع علمی و دانش مورد نیاز برای رشد و توسعه همه ‌جانبه کشور؛

·        توزيع و اشاعه دانش تولیدشده در زمينه توسعه به ‌صورت نوشتاري و الكترونيكي؛

·        تعامل و ارتباط پویا با سازمان‌ها، نهادهای پژوهشی به ‌منظور استفاده از  اندیشه­های خلاقانه نخبگان و ارتقاء ظرفیت­های علمی کشور؛

·        ايجاد پایگاه داده مرتبط با توسعه با رویکرد دسترسي پژوهشگران به جريان آزاد اطلاعات.

3.      اهداف راهبردی در امور مشاوره‌ای

·        ارائه خدمات مشاوره کلان نگر و چند رشته­ای به رئیس‌جمهور؛

·        تصمیم سازی برای تعیین  اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های کلان دولت؛

·        توسعه خط‌مشی‌ها، و ارائه پیشنهادهای عملی و مبتکرانه به رئیس‌جمهور و دولت؛

·        برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رویکرد توسعه؛

·        شبکه‌سازی از مؤسسات همکار و خبرگان علمی کشور و تجمیع سرمایه فکری کارشناسان برجسته در زمینه توسعه ملی؛

·        اظهارنظر کارشناسی درخصوص طرح‌ها و لوایح دولت.

4.      اهداف راهبردي در توسعه مديريت و سرمايه انساني

·        ارتقاء مستمر دانش كاركنان متناسب با ماموريت هاي موسسه؛

·        اصلاح فرآيندهاي مورد عمل در موسسه به نحوي كه فرآيندهاي انجام كار در راستاي تحقق اهداف كلي موسسه قرار گيرد؛

·        پياده سازي آخرين استانداردهاي مالي و حسابداري در موسسه و پيشگام بودن در سازمان­هاي دولتي؛

·        اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در موسسه و پيشگام بودن در سازمان هاي دولتي؛

·        طراحي نظام شايسته ارزيابي فردي و گروهي به منظور نظارت بر عملكرد كاركنان  و واحد هاي سازماني موسسه به منظور تحقق منطبق با اهداف برنامه راهبردي؛

·        بهبود و توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، اداري و خوابگاه هاي موسسه و ارتقاء زيرساخت­هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات.