کار دانشجویی 

 

معرفی

به ‌منظور بهره‌‌گیری پاره‌وقت از توانمندی‌های دانشجويان در پیشبرد امور موسسه و ايجاد زمینه‌‌های کسب تجربه از طریق کار دانشجویی، دانشجویان واجد شرایط جذب و به کار گرفته می‌شوند.
 
اهداف:
-        ترویج فرهنگ کار در بین دانشجویان؛
-        بهره‌گیری از توانمندی‌‌های دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، فوق‌برنامه، اداري، خدماتي و رفاهي؛
-        کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي دانشجویان؛
-        ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان.
 

قوانین و مقررات

 

 شرایط عمومی:

-         اعلام نیاز واحدهای مختلف موسسه؛

-         داشتن صلاحیت عمومی و آموزشی دانشجو به تشخیص اداره کل امور دانشجویی؛

-         تشخیص اداره کل امور دانشجویی مبنی بر کارایی دانشجو در انجام وظایف محوله و معرفی به واحد درخواست‌کننده برای انجام مصاحبه؛

-         جذب کار دانشجویی حداکثر برای  دو نیمسال‌تحصیلی؛

* دانشجویانی که از بودجه کل کشور، وجهی را تحت هر عنوانی دریافت می‌‏نمایند و یا اشتغال به کار دارند نمی‌‏توانند از مزایای کار دانشجویی بهره‌‏مند شوند؛

* کلیه دانشجویانی که از طریق کار دانشجویی در موسسه خدمات ارائه می‏‌کنند تحت شمول قوانین استخدامی نبوده و موسسه هیچ تعهدی در قبال استخدام آن‌‏ها ندارد.

 

شرایط آموزشی:

-         اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز؛ برای دوره کارشناسی‌ارشد 4 نیمسال و برای دوره دکتری 8 نیمسال؛

-         انتخاب واحد دانشجو در ترمی که متقاضی کار دانشجویی است به‌طوری‌که در سیستم آموزشی موسسه فعال باشد.

 

مدارک موردنیاز:

-         تکمیل فرم درخواست کار دانشجویی نزد اداره کل امور دانشجویی؛

-         ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی، شماره‌ حساب شبای بانک ملی به نام دانشجو، برگه انتخاب واحد.

 

پرداخت حق ‏الزحمه:

-         پرداخت حق‌‏الزحمه نیروهای کار دانشجویی حداکثر تا یک ماه بعد از اتمام نیمسال تحصیلی و وصول گزارش تأیید کارکرد از سوی واحد مربوطه انجام می‌گیرد؛

-         مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت کارکرد برابر 200000 ریال می‏‌باشد؛

-         سقف مجاز کارکرد بسته به واحد اشتغال به کار حداکثر 85 ساعت در ماه می‌باشد؛

-         در صورتی‌که میانگین کل نمرات واحدهای اخذ شده دانشجویان بیش از17 باشد، میزان 20 درصد به حق ‏الزحمه نهایی افزوده خواهد شد.

 

مسئول پیگیری و هماهنگی کاردانشجویی خانم یاری مستقر در اتاق 306 می‌باشند.