کار دانشجویی 

 

معرفی

به ‌منظور بهره ‌گیری پاره وقت از توانمندی‌ های دانشجويان در پیشبرد امور موسسه و ايجاد زمینه‌ های کسب تجربه از طریق کار دانشجویی، دانشجویان واجد شرایط جذب و به کار گرفته می شوند.
 
اهداف:
-        ترویج فرهنگ کار در بین دانشجویان؛
-        بهره ‌گیری از توانمندی ‌های دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، فوق‌ برنامه، اداري، خدماتي و رفاهي؛
-        کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي دانشجویان؛
-        ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان.
 

قوانین و مقررات

 

 شرایط عمومی:

-         اعلام نیاز واحدهای مختلف موسسه؛

-         داشتن صلاحیت عمومی و آموزشی دانشجو به تشخیص اداره کل امور دانشجویی؛

-         تشخیص اداره کل امور دانشجویی مبنی بر کارایی دانشجو در انجام وظایف محوله و معرفی به واحد درخواست کننده برای انجام مصاحبه؛

-         جذب کار دانشجویی حداکثر برای  دو نیمسال تحصیلی؛

* دانشجویانی که از بودجه کل کشور، وجهی را تحت هر عنوانی دریافت می ‏نمایند و یا اشتغال به کار دارند نمی ‏توانند از مزایای کار دانشجویی بهره ‏مند شوند؛

* کلیه دانشجویانی که از طریق کار دانشجویی در موسسه خدمات ارائه می‏ کنند تحت شمول قوانین استخدامی نبوده و موسسه هیچ تعهدی در قبال استخدام آن ‏ها ندارد.

 

شرایط آموزشی:

-         اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز؛ برای دوره کارشناسی ارشد 4 نیمسال و برای دوره دکتری 8 نیمسال؛

-         انتخاب واحد دانشجو در ترمی که متقاضی کار دانشجویی است به‌طوری‌که در سیستم آموزشی موسسه فعال باشد.

 

مدارک موردنیاز:

-         تکمیل فرم درخواست کار دانشجویی نزد اداره کل امور دانشجویی؛

-         ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی، شماره‌ حساب شبای بانک ملی به نام دانشجو، برگه انتخاب واحد.

 

پرداخت حق ‏الزحمه:

-         پرداخت حق ‏الزحمه نیروهای کار دانشجویی حداکثر تا یک ماه بعد از اتمام نیمسال تحصیلی و وصول گزارش تأیید کارکرد از سوی واحد مربوطه انجام می ‏گیرد؛

-         مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت کارکرد برابر 90000 ریال می‏ باشد؛

-         سقف مجاز کارکرد بسته به واحد اشتغال به کار حداکثر 85 ساعت در ماه می ‏باشد؛

-         در صورتی ‌که میانگین کل نمرات واحدهای اخذ شده دانشجویان بیش از17 باشد، میزان 20 درصد به حق ‏الزحمه نهایی افزوده خواهد شد.

 

مسئول پیگیری و هماهنگی کاردانشجویی خانم یاری مستقر در اتاق 306 می باشند.