بیمه حوادث دانشجویی 

 

معرفی

به‌منظور جبران هزینه­‌های پزشکی ناشی از حوادث، دانشجویان موسسه سالانه در کلیه مقاطع تحصیلی بیمه حوادث می‌شوند.

 

هدف:

-        تامین هزینه‌های پزشکی ناشی از خسارت حادثه.

 

قوانین و مقررات

 

در ابتدای هر سال‌تحصیلی تمامی دانشجویان از سوی موسسه، تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند، هزینه بیمه مذکور به عهده موسسه است.

موسسه تعهدی در قبال بیمه درمان پایه دانشجویان ندارد.

بیمه حوادث، بیمه اجباری دانشجویان است که در تمام اوقات شبانه‌روز بدون قید زمان و مکان، مقابل حوادث و پیشامدهای غیرعمد جبران هزینه می‌نماید.

موضوع بیمه حوادث: عبارت است از فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی و جبران هزینه­‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه در 24 ساعت شبانه‌روز، بدون قید زمان و مکان.

منظور از حادثه: اتفاقات غیرعمدی و غیرقابل پیش‌­بینی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده دانشجو در مدت زمان تحت پوشش رخ دهد و منجر به فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم یا جزئی بیمه ­شده گردد. مانند: سقوط، خفگی ناشی از مسمومیت، برق‌­گرفتگی،زلزله، آتش‌­سوزی، شهادت و ....

منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی): قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

هزینه‌های پزشکی عبارت است از هزینه‌هایی که بیمه­ شده به علت تحقق خطرات موضوع بیمه ­نامه، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می‌نماید.

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه در تاریخ وقوع قابل پرداخت بوده و هزینه‌های تداوم درمان قابل پرداخت نمی‌باشد.

 

خسارت­ های خارج از تحت پوشش بیمه:

-        خودکشی یا اقدام به آن؛

-        صدمات بدنی که بیمه­ شده به صورت عمدی موجب آن شود؛

-        استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب­ آور بدون تجویز پزشک؛

-        ارتکاب بیمه­ شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن؛

-        هر نوع دیسک یا فتق عمل شده؛

-        بیماری و ابتلا به جنون بیمه­ شده؛ مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

 

سقف پرداخت غرامت: (مبالغ مربوط به سال‌تحصیلی 1402-1401 می‌باشد)   

 

مسئول پیگیری و هماهنگی بیمه دانشجویی خانم یاری مستقر در اتاق306 می‌باشند.