خوابگاه دانشجویی

 

معرفی

خوابگاه به‌عنوان یکی از امکانات رفاهی موسسه، محدوده‌ای از فضای موسسه است که برای سکونت دانشجویان غیربومی ضوابط و شرایطی را پیش‌بینی کرده تا بتوانند دوره تحصیل خود را با آرامش و امنیت روانی بیشتر در این محیط طی کنند. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌‌ریزی متشکل از دو خوابگاه دختران و پسران می‌باشد. 

 

امکانات خوابگاهی:

معرفی و امکانات خوابگاه دختران

معرفی و امکانات خوابگاه پسران  

تسهیلات رفاهی خوابگاه‌ها

 

قوانین و مقررات

 

شرایط واگذاری خوابگاه به دانشجویان:

1. اولویت پذیرش با دانشجویان غیر بومی بوده، در صورت وجود ظرفیت خالی و اخذ مجوز از اداره کل امور دانشجویی به دانشجویان بومی با شرایط مذکور، خوابگاه تعلق می‌گیرد؛

* اسکان در خوابگاه‌های موسسه برای دانشجویان بومی (ساکن حومه تهران) در صورت وجود ظرفیت، پس از ثبت نام دانشجویان غیر بومی امکان‌پذیر است.

2. ثبت‌نام آموزشی دانشجو در ترم موردنظر تکمیل و به تایید نماینده تحصیلات تکمیلی رسیده باشد؛

3. دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی (کارشناسی ارشد: 5 نیمسال و دکتری 9 نیم‌سال) قرار داشته باشد؛

*در صورت وجود ظرفیت خالی در خوابگاه‌ها و اخذ مجوز از اداره کل امور دانشجویی مدت زمان مذکور حداکثر تا پایان 6 نیم‌سال برای دانشجویان کارشناسی ارشد و تا پایان 12 نیم‌سال برای دانشجویان دکتری قابل افزایش است.

4. گزارش انضباطی نداشته باشد.

 

*ثبت‌نام ترم جدید منوط به تسویه حساب مالی و بازگرداندن کتاب‌های به امانت گرفته شده از کتابخانه خوابگاه می‌‏باشد.

*هزینه اقامت در خوابگاه براساس اجاره بهای مصوب سالانه صندوق رفاه دانشجویی محاسبه و از دانشجو دریافت می‌شود.

* دانشجویان جانباز و همسر جانباز، فرزند جانباز بالای 25%، فرزند شاهد، همسر شهید، از پرداخت 50% شهریه معاف هستند.

* دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد خمینی (ره) و فرزندان خانواده کم درآمد، از پرداخت 25% شهریه معاف هستند.

*دانشجویان خوابگاهی که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌‏اند، در صورتی‌که در سنوات مجاز تحصیلی قرار داشته باشند، بدون پرداخت هزینه می‌توانند به مدت 14 روز (بلافاصله بعد از دفاع) از امکانات خوابگاهی استفاده نمایند.

 

منتخب آیین‌‌نامه و منشور عمومی خوابگاه‌ دختران

منتخب آیین‌‌نامه و منشور عمومی خوابگاه‌ پسران

منشور بهداشتی موسسه

 

فرم‌ها

 


فرم مهمان دانشجو

فرم ویژه دانشجویان فارغ‌التحصیل

فرم خروج اضطراری دانشجو از خوابگاه

 

مسئول پیگیری و هماهنگی امور خوابگاه دختران در شیفت روز خانم دهقانی و در شیفت شب خانم باقری می‌باشند.

مسئول پیگیری و هماهنگی امور خوابگاه پسران آقای صادقی می‌باشند.