برگزاری دوره آموزشی " مديريت عملکرد " ویژه مدیران و کارشناسان ارشد دستگاهها
برگزاری دوره آموزشی " مديريت عملکرد " ویژه مدیران و کارشناسان ارشد دستگاهها
 ١٦:٥٧ - 1397/04/10 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار MS Project"
برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار MS Project"
 ١٥:٠٨ - 1397/03/28 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره 16 ساعته "آموزشی حقوق قراردادها"
برگزاری دوره آموزشی حقوق قرارداده
 ١٥:٠٣ - 1397/03/21 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٥٣ - 1397/03/21 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام شرکت در دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری"
برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری
 ١١:٠٩ - 1397/03/20 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی " تربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد"
دوره آموزشی " تربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ريزی عملياتی
 ١١:٠٤ - 1397/03/08 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی"ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن" در تیرماه
برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن
 ١٠:٥٥ - 1397/03/08 - تعداد نظرات : ٠

موسسه برگزار می کند: دوره آموزشی جامع "حسابداری تعهدی در بخش دولتی"
دوره آموزشی جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی
 ١٥:٠٧ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی" علم قانون گذاری و تفسیر حقوقی(وضع و تفسیر قوانین)"
برگزاری دوره آموزشی علم قانون گذاری و تفسیر حقوقی(وضع و تفسیر قوانین)
 ١٣:٢٨ - 1397/02/08 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی "آیین دادرسی مدنی" در موسسه
برگزاری دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی
 ٠٩:٢٠ - 1397/02/05 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>