دوره آموزشی مجازی "قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور" اول و سوم خرداد برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ٠٨:٢٠ - 1402/02/10 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "مدیریت بر خود" هفتم، هشتم و نهم اسفند برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 9 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١١:٢٠ - 1401/11/14 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "فرایندسازی در سازمان برای بهبود کار تیمی"سیزدهم و پانزدهم اسفند برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١١:٥٩ - 1401/11/13 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام شرکت در دوره آموزشی مجازی "قوانین کاربردی کار و تامین اجتماعی"
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١١:٤٠ - 1401/11/13 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی 8 ساعته "راهکارهای ایجاد ارتباط موثر" هفتم و هشتم اسفند برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١١:٣٥ - 1401/11/13 - تعداد نظرات : ٠

موسسه برگزار می کند: دوره آموزشی مجازی "بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین مربوطه "
این دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١١:١٣ - 1401/11/13 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)" اول و سوم اسفند برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٠:٥٩ - 1401/11/13 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "لایحه بودجه سال 1402" بیست و ششم بهمن برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٤٢ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی مجازی "آشنایی با قانون برگزاری مناقصات" در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٢:٣٩ - 1401/10/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آنلاین "مدیریت خرید، تدارکات و ارتباط با تامین‌کنندگان" دهم دی ماه برگزار شد
این دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی با ارائه آقای علی‌اکبر آقاجانی افروزی برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 26116707 و 26116971 اداره کل آموزش های کوتاه مدت تماس بگیرید
 ١٣:٥٧ - 1401/10/10 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>