دوره آموزشی مجازی "راهکارهای مدرن افزایش راندمان" بیست و سه و بیست و پنج مهر برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:١٣ - 1402/07/03 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی مجازی "جرائم کارکنان دولت نسبت به دولت و سایر اشخاص"
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٠٧ - 1402/07/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "امور مربوط به پیمان و رسیدگی" بیستم و بیست و هفتم مهر برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 6 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٥:٠٢ - 1402/07/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی (مناقصات)" هجدهم و نوزدهم مهر برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 8 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٤٥ - 1402/07/03 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "میانجی‌گری حرفه‌ای در امور کیفری"هفدهم مهر برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٤:٤١ - 1402/07/03 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی مجازی "تضامین معاملات دولتی"
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٠:١٢ - 1402/05/25 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "تحلیل رفتار متقابل در مناسبات شغلی" بیست و ششم مرداد برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ١٠:١٧ - 1402/05/22 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "داوری در دعاوی حقوقی" نوزدهم مرداد برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ٠٩:٥٥ - 1402/05/04 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی ایران" هفدهم مرداد برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 4 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ٠٩:٣٢ - 1402/05/04 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "اصول و تکنیک‌های قراردادهای بیمه" پانزدهم و شانزدهم مرداد برگزار می‌شود
این دوره آموزشی 6 ساعته ویژه مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی به صورت مجازی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 26116707 و 26116971 تماس حاصل فرمایید.
 ٠٩:٢٤ - 1402/05/02 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>