١٦:٤٣ - 1402/09/21 - تعداد نظرات : ٠
 ١٦:٢٩ - 1402/09/21 - تعداد نظرات : ٠
 ٢٣:٢٠ - 1402/09/16 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠١ - 1402/09/14 - تعداد نظرات : ٠

امکان ثبت درخواست‌های فنی و مهندسی در اتوماسیون اداری فراهم شد.
پیرو دستور معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مؤسسه مبنی بر الکترونیکی نمودن فرآیندهای موجود مؤسسه، به اطلاع همکاران محترم می‌رساند که فرم الکترونیکی ثبت درخواست‌های فنی و مهندسی در بخش پیشخوان سامانه اتوماسیون اداری پیاده‌سازی گردیده است. خواهشمند است از این تاریخ تمامی درخواست‌های فنی و مهندسی و تأسیسات را در قالب فرم مذکور ثبت و مطابق راهنمای پیوست پیگیری نمائید.
 ١٣:١٧ - 1402/09/14 - تعداد نظرات : ٠
 ٢١:٥٠ - 1402/09/13 - تعداد نظرات : ٠
 ١٣:٠٢ - 1402/09/13 - تعداد نظرات : ٠
 ١٢:٠٥ - 1402/09/08 - تعداد نظرات : ٠
 ١١:٥١ - 1402/09/08 - تعداد نظرات : ٠
 ١١:٤٧ - 1402/09/08 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>