١٦:٤٠ - 1398/09/25 - تعداد نظرات : ٠
 ١٧:٢٥ - 1398/09/19 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٤٦ - 1398/09/17 - تعداد نظرات : ٠
 ١٢:٠٥ - 1398/09/10 - تعداد نظرات : ٠
 ١٥:٢٧ - 1398/07/29 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری مراسم معارفه دانشجویی سال 1398
مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
 ١٤:٣٨ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3