ثبت نام دوره آموزشی "قانون کار و تامین اجتماعی"
" برگزاری دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی
 ١١:١٥ - 1397/02/02 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی "مبانی مديريت پروژه " در اردیبهشت ماه برگزار می شود
" برگزاری دوره آموزشی "مبانی مديريت پروژه "
 ١٤:٣٠ - 1397/01/20 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "حسابداری مديريت "
ثبت نام دوره آموزشی "حسابداری مديريت "
 ١٤:٢٣ - 1397/01/20 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی "بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده " برگزار می شود
" برگزاری دوره آموزشی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده "
 ١٤:٠٢ - 1397/01/20 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری
برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری
 ١٥:٤١ - 1396/11/30 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام شرکت در دوره آموزشی "مبانی مدیریت پروژه "
" برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت پروژه "
 ١٥:٢١ - 1396/11/29 - تعداد نظرات : ٠
 ١١:١٨ - 1396/11/29 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام شرکت در دوره آموزشی "حسابداری مدیریت "
" برگزاری دوره آموزشی حسابداری مدیریت "
 ١١:٥٥ - 1396/11/21 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده"
دوره آموزشی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده
 ١٥:٢٢ - 1396/11/15 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "دستورالعمل آيين نامه خريد خدمات مشاور"
دوره آموزشی دستورالعمل آيين نامه خريد خدمات مشاور
 ١٧:٤٠ - 1396/11/01 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>