١٤:٣٨ - 1402/08/17 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه ثبت نام برگزاری دوره آموزشی مهارت های روان شناختی (برادران)
فراخوان ثبت نام برگزاری دوره آموزشی مهارت های روان شناختی (برادران)
 ١٤:١٢ - 1402/08/06 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه فراخوان ثبت نام دوره آموزشی با عنوان « دیدگاه های مدیریت: معرفی دیدگاه های مبتنی بر منبع و قابلیت های پویا »
اطلاعیه فراخوان ثبت نام دوره آموزشی با عنوان « دیدگاه های مدیریت: معرفی دیدگاه های مبتنی بر منبع و قابلیت های پویا » ویژه دانشجویان در موسسه برگزار می گردد.
 ١١:٠٤ - 1402/07/29 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠٢ - 1402/07/04 - تعداد نظرات : ٠
 ١٣:٥٨ - 1402/07/04 - تعداد نظرات : ٠
 ١٥:١٧ - 1402/06/19 - تعداد نظرات : ٠

بازگشایی خوابگاههای دانشجویی و رزرو برنامه غذایی
بازگشایی خوابگاههای دانشجویی و رزرو برنامه غذایی
 ١٢:٥٩ - 1402/06/14 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:١١ - 1402/06/12 - تعداد نظرات : ٠
 ١٢:٤٢ - 1402/05/14 - تعداد نظرات : ٠
 ١٠:٢١ - 1402/05/14 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>