دوره آموزشی مجازی "سامانه اموال دستگاه‌های اجرايی (سادا)" خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی و آفلاين، خرداد‌ماه برگزار می‌شود... برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزش‌های کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١١:٥٨ - 1400/02/09 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده" دوم و سوم خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی و آنلاين، خردادماه برگزار می شود..برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشهای کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١١:٥٧ - 1400/02/09 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی " سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای- ISO 45001 و مروری بر ممیزی داخلی" چهارم و پنجم خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی و آنلاين، خرداد‌ماه برگزار می‌شود..برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشهای کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١٠:١٨ - 1400/02/09 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "شرح و تفسير تعديل آحاد بها" پنجم خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی و آنلاين، خرداد‌ماه برگزار می‌شود..برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشهای کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١٠:١٥ - 1400/02/09 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده" نهم و دهم خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی و آنلاين، خرداد‌ماه برگزار می‌شود..برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشهای کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ٠٨:٠٧ - 1400/02/09 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "سیستم مدیریت محیط زیست- ISO14001" یازدهم و دوازدهم خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی و آنلاين، خرداد‌ماه برگزار می‌شود..برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشهای کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ١٠:١١ - 1400/02/08 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "فورس ماژور در قرارداد" بیستم خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 4 ساعته بصورت مجازی و آنلاين، خرداد‌ماه برگزار می‌شود..برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشهای کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ٠٩:١٤ - 1400/02/08 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی مجازی "قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن" بیست و ششم و بیست و هفتم خرداد برگزار می‌شود
اين دوره آموزشی 8 ساعته بصورت مجازی و آنلاين، خرداد‌ماه برگزار می‌شود..برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشهای کوتاه مدت تماس بگیرید.
 ٠٨:١٦ - 1400/02/08 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آنلاین "شرح و بررسی نكات آيين‌نامه تضمين معاملات دولتی" در تاريخ ششم ارديبهشت ماه
دوره آنلاین "شرح و بررسی نكات آيين‌نامه تضمين معاملات دولتی" ششم ارديبهشت ماه برگزار شد.
 ١٥:٢٩ - 1400/02/07 - تعداد نظرات : ٠

دکتر علی جهانگیری به عنوان" معاون آموزشی و دانشجویی موسسه" منصوب شد
دکتر علی جهانگیری به عنوان" معاون آموزشی و دانشجویی موسسه" منصوب شد
 ١٢:٢٥ - 1400/02/07 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>