شرکت مؤسسه در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

 

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ1401/02/21 لغایت 1401/02/31 به دو صورت حضوری و مجازی برگزار ­گردید. مؤسسه نیز همچون سال­‌های گذشته در این رویداد فرهنگی در هر دو بخش شرکت نموده است. انتشارات مؤسسه با ارائه کتب مختلف در موضوعات اقتصاد، مدیریت، توسعه، برنامه‌­ریزی و حقوق در سالن ناشران دانشگاهی غرفه 18 پذیرای بازدیدکنندگان بود.