معرفی دفتر خدمات پژوهشی

 

دفتر خدمات پژوهشی به‌عنوان یکی از دفاتر معاونت پژوهشی در سال 1392 و در راستای ساختار ماموریت‌های جدید موسسه تشکیل شد. بخشی از وظایف این دفتر در ادامه فعالیت‌های قبلی معاونت پژوهشی انجام گرفته و بخش‌های دیگری نیز در راستای تحقق اهداف جدید معاونت پژوهشی به مجموعه این دفتر افزوده ‌شده است.

این دفتر از سال 92 تا سال 95 در ساختار پنج گروه به شرح زیر در حال فعالیت بوده است:

  • گروه تدوین منابع
  • گروه همایش‌ها و نشست‌های تخصصی
  • گروه نشریات تخصصی
  • دبیرخانه گروه‌های پژوهشی
  • گروه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی

 

از سال 1395 با خارج‌شدن دو گروه دبیرخانه گروه‌های پژوهشی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، در قالب سه گروه تدوین منابع، نشریات تخصصی و همایش‌ها و نشست‌های تخصصی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

گروه تدوین منابع   در زمینه تدوین و چاپ منابع علمی، کاربردی و سیاستگذاری در حوزه‌های تخصصی و ماموریت‌های موسسه فعالیت می‌کند.

گروه همایش‌ها و نشست‌های تخصصی   به برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت بر برگزاری همایش، کارگاه پژوهشی، سلسله‌نشست و سمینار علمی-پژوهشی می‌پردازد.

گروه نشریات تخصصی   مسئولیت انتشار دو نشریه علمی-پژوهشی «برنامه‌ریزی و بودجه» و «فرآیند مدیریت و توسعه» را بر عهده دارد و در این راستا ارتقای کیفی و به‌روزرسانی هر یک از این دو نشریه در دستور کار آن قرار دارد.