درباره معاونت پایش و سیاست‌های اقتصادی

 

براساس چارت جدید موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی، اهم ماموریت­ها و وظائف محوله معاونت پایش و سیاست‌های اقتصادی منبعث از اسناد بالادستی اعم از: نظامنامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، وظایف و اختیارات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که بخش مهمی از آن وظائف، در قالب دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تبلور می­یابد.

معاونت پایش و سیاست‌های اقتصادی از سه دفتر تخصصی، دفتر پایش اقتصادی، دفتر سیاست‌های اقتصادی و دفتر رصد و مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده است.

·        دفتر پایش اقتصادی، وظیقه اصلی آن تهیه گزارش­های تحلیلی و مستمر در تواترهای ماهانه، فصلی و سالانه و ارائه پیش­بینی از متغیرهای اصلی اقتصادی و توصیه ­های سیاستی با استفاده از چارچوب برنامه­ ریزی است.

·        دفتر سیاست‌های اقتصادی، وظیفه اصلی پیگیری و بررسی موارد و پیشنهادات دستگاه­های اجرایی در حوزه اقتصاد که نیازمند هماهنگی و طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت دارند را بر عهده دارد.

·        دفتر رصد و مقابله با تحریم، به منظور تقویت اقتصاد درونزا و مقاومت اقتصادی و پوشش سیاست‌های مقابله با تحریم تشکیل شده است.