دفتر پایش اقتصادی

 

دفتر آمار و پایش اقتصادی، در راستای تحقق اهداف و ماموریت­ های پژوهشی و سیاست‌گذاری موسسه، در انتهای سال 1392 تشکیل شد. وظایف و اهداف اصلی تعریف شده برای این دفتر به شرح زیر است:

  • پایش مستمر حوزه­ های مختلف اقتصاد کلان، در راستای ارائه تصویری جامع و به ­هنگام از وضعیت اقتصادی کشور
  • ارائه پیش­ بینی ­های کوتاه­ مدت و میان ­مدت از متغیرهای اقتصادی بر اساس سناریوهای مختلف سیاستی
  • تحلیل سیاست­های اقتصادی و تعیین اولویت­های سیاست‌گذاری اقتصادی در چارچوب برنامه‌ریزی مالی
  • مشارکت کارشناسی در حوزه سیاستگذاری
  • پیاده­ سازی و توسعه پایگاه داده ­­های اقتصادی