توسعه ی فناوری اطلاعات در اکثر کشورهای جهان جهت گسترش سایر فن آوری ها و افزایش بهره وری مؤسسات و ارگان ها و همچنین بهبود ارائه ی خدمات گامی موثر در راستای تحولات و پیشرفت روز افزون تکنولوژی می باشد. اولین قدم برای گسترش این فناوری ایجاد یک ارگان مناسب برای ارائه خدمات می باشد که در این راستا دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مؤسسه ی عالی مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر معاونت توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی ایفای نقش می نماید. این دفتر دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است:


1- گروه شبکه و امنیت اطلاعات:

                - توسعه ی نگهداری و مدیریت زیر ساخت شبکه

                - توسعه و نگهداری و مدیریت سرویس های شبکه (اینترنت، پست الکترونیکی، وب مؤسسه و ...)

                - نگهداری و مدیریت زیر شبکه ها و ارائه ی خدمات در سطح ساختمان های مؤسسه

                - نظارت بر خرید و تعمیر تجهیزات شبکه


2- گروه نرم افزار و بانک های اطلاعاتی:

                - نظارت بر قراردادهای خرید و توسعه ی نرم افزار

                - تهیه و اجرای طرح مجتمع سازی نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی

                - طراحی، و مدیریت وب سایت مؤسسه

                - پشتیبانی از سیستم های مکانیزه


3- گروه پشتیبانی و سخت افزار:

                - پشتیبانی سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی

                - پشتیبانی و ارائه سرویس به سایت دانشجویان

                - نظارت بر خرید، تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار

                - انجام مراحل کارشناسی، خرید، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات کامپیوتری

                - تنظیم سیاست های لازم در زمینه ی سخت افزارها در جهت ایجاد نظام های مطلوب اطلاع رسانی