اینترنت و پهنای باند  

در حال حاضر مؤسسه با پهناي باند Mbps 32 به اينترنت متصل است و امكان استفاده و بهره‌برداري اساتيد، دانشجويان و همکاران از اين شبكه موجود مي‌باشد. كليه همکاران و اساتید و دانشجويان با استفاده از حساب كاربري امکان استفاده نامحدود از بستر اینترنت را دارند. همچنین در تمامی ساختمان‌ها، سالن‌ها و فضاهاي باز مؤسسه و همچنين در كليه خوابگاه‌هاي دانشجويان امكان اتصال بي‌سيم (Wireless)، به شبكه مؤسسه و اينترنت وجود دارد.