مانیتورینگ یا پایش سیستم از جهت عملکرد صحیح و پایداری آن­ها به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حساس در بخش فناوری اطلاعات محسوب مانیتورنیگ یا پایش سیستم از جهت عملکرد صحیح و پایداری آنها به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حساس در بخش فناوری اطلاعات می‌شود. در گروه شبکه و امنیت اطلاعات انجام خدمات زیر به منظور بررسی کیفیت، وضعیت و کارایی شبکه می‌باشد: 

 

 - پایش عملکرد و وضعیت تجهیزات زیرساخت شبکه

 - پایش ترافیک شبکه و شناسایی اختلالات در شبکه

 - پایش پهنای باند اینترنت

 - پایش منابع و عملکرد سرورها

 - پایش عملکرد سرویس‌ها

 - شناسایی، تحلیل و ارزیابی مخابرات امنیتی و ارائه راه‌حل برای مقابله با مخاطرات در راستای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات

 - پایش، پیشگیری، مقابله و امداد رخدادهای امنیتی فضای تبادل اطلاعات مؤسسه

 - بررسی استانداردهای امنیتی در حوزه‌های مرکز داده، سخت‌افزار و نرم‌افزار

 - بررسی دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط با حوزه امنیت و ارائه راهکارهای لازم در خصوص پیاده‌سازی آنها