نرم افزار و بانک های اطلاعاتی                                            


 اين گروه وظيفه ارائه خدمات وب و اطلاع رساني به كاربران را به عهده دارد. اهم فعاليت هاي اين بخش عبارتند از:

      1. طراحي وب سايت: اين فعاليت شامل طراحي وب سايت جديد براي مؤسسه يا قسمتهاي مختلف آن مي‌باشد. اين گروه به كمك نرم افزارهاي مناسب و استاندارد، به طراحي صفحات ايستا و بانكهاي اطلاعاتي و آموزش گنجاندن اطلاعات در صفحات تعريف شده می پردازد.


      2. طراحي ساختار و تنظيمات مربوط به برنامه‌هاي portal: در حال حاضر وب سايت مؤسسه برروي برنامه portal تعريف شده است. وظيفه اصلي اين گروه تعيين ساختار هر قسمت و صفحه اصلی و صفحات زیر سایت مي‌باشد. پس از تعريف ساختار و ورود اطلاعات اولیه و اصلی، ورود اطلاعات تأييد شده با کاربران معرفی شده هر دفتر می باشد. تعريف كاربران جهت Login به برنامه portal ،همچنين آموزش كاربران جهت كار با اين سيستم از وظايف اين گروه مي‌باشد.


      3. بروزرساني وب سايت: بخش بروزرساني، بازنگري و تصحيح و تغيير اطلاعات، عكس‌ها، اخبار و Link های ارتباطي را انجام مي‌دهد.


      4. پشتيباني و نگهداري از وب سايت: اين گروه وظيفه رفع مشكلات كاربران در هنگام Login كردن، رفع مشكلات برنامه وب سايت backup، پاسخگويي به Email های رسیده را به عهده دارد.


* تعریف نرم افزار: نرم‌افزار مجموعه‌ای از ایده‌ها، مفاهیم و نمادها است که قابل لمس نیست.


     نصب نرم افزارهای موردنیاز کاربر و رفع مشکلات نرم افزاری براي واحدها يكي از زيرفرآيندهاي خدمات مرکز فناوري اطلاعات و امنیت فضای مجازی مي‌باشد. مشكلات نرم‌افزاري مثل پاك شدن يا خراب شدن فايل هاي اطلاعاتي بنا به علل مختلف مثل ويروس ها، قطعي برق و مشكلات سخت افزاري مي باشد كه با سياستگذاري هاي پيشگيرانه مي‌توان از اينگونه گيري منظم و مستمر از بانك هاي اطلاعاتي، استفاده صحيح از سخت افزار و نرم افزارها، همچنين بروزرساني برنامه ويروس كش و سيستم عامل ويندوز را نام برد. به منظور برنامه‌ريزي صحيــح براي پيشگيري از بروز مشكلات، مرکز نياز به اطلاعات خاصي دارد كه آن را از طريق شناسنامه رايانه‌ها تهيه مي‌نمايد. اين شناسنامه‌ها در برگيرنده 3 نوع اطلاعات مي‌باشد:

            - در مورد كاربران،

            - نوع استفاده رايانه در واحد مربوطه،

            - مشخصات سخت افزاري و نرم افزاري رايانه‌ها.

     * از اطلاعات فوق در جهت برنامه‌ريزي هاي آموزشي كاربران، خريد يا طراحي نرم‌افزارهاي خاص و خريد و ارتقاء تجهيزات سخت‌افزاري مورد نياز استفاده مي‌شود.