شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی


             1. نظارت و بررسی قراردادهای خرید سخت‌افزار مؤسسه

             2. ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی در مورد خرید سخت‌افزار

             3. نیازسنجی جهت تأمین سخت‌افزارهای مورد نیاز

             4. پیگیری و ارائه‌ی راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم‌افزاری و بهبود سیستم

             5. مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایندها

             6. همکاری در تهیه‌ی RFP (تهیه، تنظیم، مستندسازی نیازمندی‌ها و انتظارات واحد از نرم‌افزار مورد تقاضا)

             7. نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان از نرم‌افزارها به صورت دوره‌ای و آرشیو آنها

             8. تأیید اتمام کار پروژه‌ها و یا فاکتورهای نرم‌افزاری

             9. تهیه، تدوین، جمع‌آوری مدارک و اطلاعات برای انجام پروژه‌ای بانک اطلاعاتی

             10. طرح‌ریزی جهت تشکیل بانک‌های اطلاعات موردنیاز

             11. ایجاد ساختار بانک‌های اطلاعاتی براساس استانداردهای موجود

             12. تهیه‌ی نمودارهای لازم، گزارش کار و اجرای طرح‌های تبدیل سیستم‌های رایانه‌ای

             13. بررسی و ارزیابی کیفیت کار بانک‌های اطلاعاتی

             14. رسیدگی و نظارت بر عملکرد و شبکه‌های کامپیوتری

             15. برنامه‌ریزی جهت انجام تغییرات موردنیاز جهت بهبود و کارائی شبکه

             16. بررسی و حصول اطمینان از ایمنی ساختار شبکه، اطلاعات، داده‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مجموعه

             17. پیش‌بینی اعمال راهکارهای لازم جهت حفظ امنیت شبکه در سطوح و لایه‌های مختلف

             18. بررسی و شناسایی ریسک‌های امنیتی موجود در بستر شبکه از قبیل ویروس یا حمله هکر‌ها

             19. پیگیری و نظارت بر عملکرد مشاورین و پیمانکاران در حوزه‌ی امنیت شبکه و ارتباطات در چارچوب وظیفه‌ی محوله

             20. تهیه و تدوین راهکارهای مناسب بمنظور جلوگیری از نفوذ و انتشار ویروس‌های کامپیوتری

             21. بروزرسانی دانش فنی در زمینه‌ی امنیت و امکان‌سنجی برای پیاده‌سازی آن در مجموعه

             22. بررسی و تدوین راهکارها و استانداردهای رعایت اصول امنیت داده‌ها

             23. تهیه گزارش‌های عملکرد برنامه‌ای ماهانه و ارسال آن به واحد ذیربط

             24. تهیه و ارائه گزارش‌های موردنیاز مؤسسه به صورت ادواری و موردی

             25. انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف.