اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها

محورهای موضوعی و اولویت‌های پژوهشی  سازمان‌ها

 

-   سیاست‌ها و الویت‌های پژوهش و فناوری کشور (در بازه زمانی 1400-1396)

 

-   موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

 

-   بررسی و تدوین شناسنامه (شرح جامع) مشاغل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 


-  بنیاد ملی نخبگان 

 

-  پژوهشگاه قوه قضائیه (جذب پژوهشگر دوره پسادکتری) 


-  پژوهشگاه قوه قضائیه (حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی)  


-   پست بانک ایران (جدید)


-   سازمان اداری و استخدامی کشور

 

-   سامانه توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) 

 

-   سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری

 

-   ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 

-   مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

 

-   مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 

 -   مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

 

-  موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی

 

-   موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی