صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های اقتصاد جهانی

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی ترکیه در سال 2016 و نیمه نخست سال 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی ترکیه در سال 2016 و نیمه نخست سال 2017
 ٠٩:١٠ - 1396/08/23 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی "کاهش رشد اقتصادی چین و تأثیر آن بر اقتصاد جهان"منتشر شد
عنوان پژوهش: کاهش رشد اقتصادی چین و تأثیر آن بر اقتصاد جهان
 ٠٩:١٩ - 1396/08/22 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای صادرکننده نفت"
عنوان پژوهش: اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای صادرکننده نفت
 ١٥:٣٤ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی "تحولات تکنولوژی در استخراج نفت و اثر آن بر قیمت نفت"منتشر شد
عنوان پژوهش: تحولات تکنولوژی- در استخراج نفت و اثر آن بر قیمت نفت
 ١٥:٣١ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئیه 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئیه 2017
 ١٠:٣٥ - 1396/06/29 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئن 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئن 2017
 ٠٨:٥٣ - 1396/06/21 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه مه 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه مه 2017
 ١٠:٣٣ - 1396/06/11 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه آوریل2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه آوریل2017
 ١٠:٣١ - 1396/06/10 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه دوم 2016
عنوان گزارش: بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه دوم 2016
 ٠٩:٢٢ - 1395/10/01 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل دوم سال 2016
عنوان گزارش: بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل دوم سال 2016
 ٠٩:٠٩ - 1395/10/01 - تعداد نظرات : ٠

2 صفحه بعدی >>

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی