صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های شاخص های قیمت و تورم

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تورم و شاخص های قیمت
عنوان گزارش: بررسی تحولات تورم و شاخص های قیمت
 ١١:٢٨ - 1395/05/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی
عنوان گزارش : کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی ( آشنایی با تجربه چین)
 ١٤:٥٤ - 1394/07/08 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش فصلی تورم، (فصل اول، بهار 94)
عنوان گزارش: گزارش فصلی تورم، (فصل اول، بهار 94)
 ٠٨:٤١ - 1394/07/05 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، تورم شاخص اخبار و تحلیل های بین المللی از روند تغییرات قیمت نفت خام
عنوان گزارش : اخبار و تحلیل های بین المللی از روند تغییرات قیمت نفت خام (گزارش ششم-9 تا 30 بهمن 1393)
 ١٢:١٣ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠
 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی