صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های بازار کار

انتشار گزارش پژوهشی "خلاصه تحولات بازار کار ایران در بهار 1396"
عنوان پژوهش: خلاصه تحولات بازار کار ایران در بهار 1396
 ١٥:٢٨ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی:آیا الگوی فصلی اشتغال تغییر کرده است؟
عنوان گزارش: آیا الگوی فصلی اشتغال تغییر کرده است؟
 ٠٨:٥٧ - 1395/11/09 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی: چکیده تحولات بازار کار ایران در تابستان سال 1395
عنوان گزارش:چکیده تحولات بازار کار ایران در تابستان سال 1395
 ١٥:٠٧ - 1395/11/03 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات بازار کار ایران، فصل دوم 1394
عنوان گزارش: بررسی تحولات بازار کار ایران، فصل دوم 1394
 ١٥:١٥ - 1395/02/29 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی وضعیت بازار کار ایران در سال های 92 و 93
عنوان گزارش : بررسی وضعیت بازار کار ایران در سال های 92 و 93
 ١٢:١٩ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠
 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی