صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های بخش ساختمان

انتشار گزارش پژوهشی "خلاصه تحوّلات بازار مسکن در مرداد 1396"
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در مرداد 1396
 ١٥:٠٦ - 1396/07/09 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی با عنوان" خلاصه تحوّلات بازار مسکن در تیر 1396" منتشر شد
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در تیر 1396
 ١٤:٠٦ - 1396/06/20 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی با عنوان" خلاصه تحوّلات بازار مسکن در خرداد 1396" منتشر شد
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در خرداد 1396
 ١٠:١٩ - 1396/06/12 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی با عنوان" خلاصه تحوّلات بازار مسکن در اردیبهشت 1396" منتشر شد
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در اردیبهشت 1396
 ١٠:١٨ - 1396/06/11 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش "خلاصه تحولات بازار مسکن در فروردین 1396"
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در فروردین 1396
 ١٥:٠٠ - 1396/06/05 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی: چکیده تحوّلات مسکن شهر تهران در مهر 1395
عنوان گزارش: چکیده تحولات مسکن شهر تهران در مهر 1395
 ١٥:٤٢ - 1395/11/15 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات بخش ساختمان در سال 93
عنوان گزارش:بررسی تحولات بخش ساختمان در سال 93
 ١٤:٠٣ - 1394/06/21 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش مسکن
عنوان گزارش : گزارش مسکن
 ١٢:٠٨ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠
 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی