صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های اقتصادی

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات بخش ساختمان در سال 93
عنوان گزارش:بررسی تحولات بخش ساختمان در سال 93
 ١٤:٠٣ - 1394/06/21 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( چهار ماهه اول 1394)
عنوان گزارش: بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( چهار ماهه اول 1394)
 ١٠:١٩ - 1394/06/08 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش عملکرد صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران ( 1393-1388)
عنوان گزارش : گزارش عملکرد صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران ( 1393-1388)
 ٠٩:١٧ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(فصل اول 1394)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(فصل اول 1394)
 ٠٩:١٥ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(دو ماهه اول 1394)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(دو ماهه اول 1394)
 ٠٩:١٣ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( فروردین ماه 94)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور ( فروردین ماه 94)
 ٠٩:٠٩ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، عملکرد فصلی صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل سوم 93)
عنوان گزارش : عملکرد فصلی صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل سوم 93)
 ٠٩:٠٣ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(یازده ماهه)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(یازده ماهه)
 ٠٨:٥٨ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(ده ماهه)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(ده ماهه)
 ٠٨:٥١ - 1394/05/31 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1394
عنوان گزارش : تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1394
 ١٢:٤١ - 1394/05/28 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی