صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های اقتصادی

گزارش های پژوهشی، تحولات بازار جهانی نفت خام، فصل چهارم سال 2015
عنوان گزارش: تحولات بازار جهانی نفت خام، فصل چهارم سال 2015
 ٠٨:٣٩ - 1394/12/26 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات اقتصادی جهان در فصل سوم سال 2015
عنوان گزارش: بررسی تحولات اقتصادی جهان در فصل سوم سال 2015
 ١٠:٥٦ - 1394/12/24 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران
عنوان گزارش: بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل دوم 1394)
 ١٣:٠٧ - 1394/12/18 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست های کوتاه مدت تحریک تقاضا
عنوان گزارش: افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست های کوتاه مدت تحریک تقاضا
 ١٦:٢٠ - 1394/12/16 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور (شش ماهه اول 94)
عنوان گزارش : بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور(شش ماهه اول 94)
 ١٥:٢١ - 1394/10/12 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380
عنوان گزارش: بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380
 ١٤:٤٢ - 1394/08/27 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی،گزارش بررسی تحولات اقتصادی جهان، نیمه نخست سال 2015
عنوان گزارش : بررسی تحولات اقتصادی جهان، نیمه نخست سال 2015
 ١٢:٣٠ - 1394/08/27 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران
عنوان گزارش : بررسی عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران(فصل اول 1394)
 ١١:١٤ - 1394/07/25 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی
عنوان گزارش : کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی ( آشنایی با تجربه چین)
 ١٤:٥٤ - 1394/07/08 - تعداد نظرات : ٠

گزارش های پژوهشی، گزارش فصلی تورم، (فصل اول، بهار 94)
عنوان گزارش: گزارش فصلی تورم، (فصل اول، بهار 94)
 ٠٨:٤١ - 1394/07/05 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی