صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه
گزارش های اقتصادی

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی ترکیه در سال 2016 و نیمه نخست سال 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی ترکیه در سال 2016 و نیمه نخست سال 2017
 ٠٩:١٠ - 1396/08/23 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی "کاهش رشد اقتصادی چین و تأثیر آن بر اقتصاد جهان"منتشر شد
عنوان پژوهش: کاهش رشد اقتصادی چین و تأثیر آن بر اقتصاد جهان
 ٠٩:١٩ - 1396/08/22 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی "برنامه‌ریزی برای نظام جامع بازتوزیع درآمد" منتشر شد
عنوان گزارش: برنامه‌ریزی برای نظام جامع بازتوزیع درآمد
 ١٤:٣٤ - 1396/07/17 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "خلاصه تحوّلات بازار مسکن در مرداد 1396"
عنوان گزارش: خلاصه تحولات بازار مسکن در مرداد 1396
 ١٥:٠٦ - 1396/07/09 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش "بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه"
عنوان گزارش:بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه
 ١٥:٤١ - 1396/07/05 - تعداد نظرات : ٠

گزارش "چکیده تحولات بازار سرمایه ایران در مردادماه 1396"منتشر شد
عنوان گزارش: چکیده تحولات بازار سرمایه ایران در مردادماه 1396
 ١٥:٣٤ - 1396/07/05 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای صادرکننده نفت"
عنوان پژوهش: اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای صادرکننده نفت
 ١٥:٣٤ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠

گزارش پژوهشی "تحولات تکنولوژی در استخراج نفت و اثر آن بر قیمت نفت"منتشر شد
عنوان پژوهش: تحولات تکنولوژی- در استخراج نفت و اثر آن بر قیمت نفت
 ١٥:٣١ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "خلاصه تحولات بازار کار ایران در بهار 1396"
عنوان پژوهش: خلاصه تحولات بازار کار ایران در بهار 1396
 ١٥:٢٨ - 1396/07/03 - تعداد نظرات : ٠

انتشار گزارش پژوهشی "مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئیه 2017"
عنوان پژوهش: مهمترین تحولات اقتصادی جهان در ماه ژوئیه 2017
 ١٠:٣٥ - 1396/06/29 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

 
تماس با دفتر آمار و پایش اقتصادی


آدرس الکترونیکی دفتر آمار و پایش اقتصادی:شماره تماس مستقیم: 26116857                             شماره تماس داخلی: 4016

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه پنجم- دفتر آمار و پایش اقتصادی