صفحه اصلی پژوهشدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های اقتصادیخبرنامه

 
 

 معاونت پژوهشی موسسه در جهت دستیابی به اهداف موسسه، مجموعه اقدامات انجام گرفته در این معاونت را در قالب خبرنامه بصورت ماهانه منتشر می کند تا از این طریق امکان برقراری ارتباطی دو سویه مابین این معاونت و صاحب نظران اقتصادی و سازمان ها و مراکز پژوهشی فراهم آید و ضمن اطلاع رسانی از فعالیت ها و برنامه های معاونت پژوهشی موسسه از نظرات و آرای صاحب نظران و مسئولان اقتصادی بهره مند گردد.

 
   
                                 
   
                                                    
   
                                  


تماس با پایگاه اطلاع رسانی


 آدرس الکترونیکی :

شماره تماس مستقیم :26116974                                شماره تماس داخلی : 4050

آدرس : ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد- خیابان شهید مختار عسگری- پلاک 6- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- ساختمان جدید- طبقه ششم- گروه انتشارات