فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه

فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه

شماره 2 تابستان 1396   پیاپی 100

مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی                          سردبیر: دکتر فرج اله رهنوردآهن                     مدیر اجرایی: میترا اولیایی
 

فهرست مطالب: 

 • سنجش هماهنگی میان‌سازمانی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در سازمان‌های عمومی
 • چالش‌های اتاق فکر در ایران
 • نقش میانجی گری منابع انسانی حرفه ای در ارتباط بین روابط خوشه صنعتی و عملکرد شرکت ها 
 • شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در راستای توانمندسازی روانشناختی کارکنان با استفاده از روش Q
 • طراحی مدل خودگردانی استان‌های جمهوری اسلامی ایران
 • مدل مبتنی بر پویایی سیستم برای توسعه ظرفیت تولید برق در کشور

 

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی                          سردبیر: دکتر غلامعلی فرجادی                            مدیر اجرایی: میترا اولیایی
 

فهرست مطالب:
 • رونق و رکود قیمت‌های مسکن در ایران: رویکرد جابه‌جایی مارکف-خودرگرسیون برداری
 • بررسی آثار رفاهی سیاست زیست‌محیطی واردات کالای پاک
 • آزمون نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی
 • تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار
 • شبکه‌های اجتماعی و نقش آن در اقتصاد
 • تأملی درباره جایگاه اصل حاکمیت اراده در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی

 

نشریه فرآیند مدیریت و توسعه

در سال 1349 مرکز آموزش مديريت دولتی، انتشار نشريه ای علمی با عنوان «مديريت امروز» را آغاز کرد. هدف از انتشار اين نشريه، انعکاس تجارب، ديدگاه ها و انديشه های نوين در زمينه موضوعی مديريت و امور اداری بود که از شماره 1-37 تا سال 1358 منتشر شد و پس از آن به مدت 8 سال تولید و نشر آن متوقف شد.
در سال 1366 عنوان نشريه به "مديريت دولتی" تغيير و به مدت پانزده سال از شماره 1-54 تا سال 1380 با همين عنوان انتشار يافت.
در سال 1381، هم زمان با ادغام " مرکز آموزش مديريت دولتی " و " موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه " عنوان نشريه تغيير کرد و از شماره 55-74 تا سال 1389 با عنوان «فرايند مديريت و توسعه» منتشر شد.
با ارتقای کيفيت محتوا و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، نشریه مذکور از سال 1390 و از شماره 75 به بعد با رتبه علمی – پژوهشی در حال انتشار است.


نشریه برنامه ریزی و بودجه

در سال 1362، سازمان برنامه و بودجه با هدف انعکاس تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان، اقدام به انتشار ماهنامه‌ای با عنوان «گزيده مسائل اقتصادی – اجتماعي» نمود؛ که از شماره 1- 155 به طور مستمر تا سال 1375 منتشر می شد. محتوای اين ماهنامه را مقاله‌هایی تشکيل می‌داد که از سوی کارشناسان و پژوهشگران داخل و بیرون سازمان پيشنهاد، ترجمه و ارائه می‌گرديد. مطالب منتشر شده در اين نشريه، عمدتاً ماهيت نظری داشت و از آنجا که مقالات ارزنده ای در این نشریه به چاپ می رسید، به زودی توانست به عنوان يکی از نشريات علمی و تخصصی کشور جايگاه شايسته ای در ميان پژوهشگران، استادان و دانشجويان پيدا کند.
در آستانه چهاردهمين سال انتشار، با بازنگری و تغییراتی در شکل و محتوا، نشریه با عنوان «برنامه و بودجه» با رتبه علمی – تخصصی – کاربردی توسط دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور منتشر شد؛ که دوره انتشار ابتدا به صورت ماهنامه (شماره 1-72 تا 1380) و سپس به صورت دو ماهنامه (شماره 73-104 تا 1386) بود.
در سال 1381 و همزمان با ارتقای قابل توجه کيفيت و کميت محتوا، از شماره 105-111 با دريافت مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، به عنوان نشريه ای علمی – ترويجی تا 1389 منتشر شد.
در سال 1388 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، مجوز انتشار را به موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی محول کرد و با ارتقای کیفیت، اعتبار علمی – پژوهشی برای نشریه به دست آمد و از شماره 112 ( پاییز 1392)، این فصلنامه با عنوان جدید «برنامه ريزی و بودجه» در حال انتشار است.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 19094 | بازدید امروز : 749 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 

تماس با نشریات


آدرس الکترونیکی نشریات:

info@jpbud.ir            info@jmdp.ir


آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه ششم- گروه نشریات تخصصی