جذب دانشجویان برتر در سنوات گذشته

 

بسته حمایتی پذیرفته شدگان برتر مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402-1401 

 

 دانشجویان برتر موسسه (بدون در نظر گرفتن سهمیه) طی چهار نیمسال اول تحصیلی می‌توانند از بورسیه تحصیلی ماهانه به شرح ذیل بهره‌مند شوند.

1.        اعطای بورسیه تحصیلی ماهانه (رتبه‌های 1 تا 100)

-         44.000.000 ریال (برای رتبه‌های زیر 50)؛

-          29.300.000 ریال (برای رتبه‌های 51 تا 100).

2.       اعطای بورسیه تحصیلی ماهانه (رتبه‌های 101 تا 300)  رتبه‌های بین 101 تا 300 نیز بر اساس عملکرد تحصیلی می‌توانند در نیمسال‌های دوم تا چهارم از این کمک هزینه به شرح ذیل بهره‌مند شوند:

-       مبلغ کمک هزینه: 29.300.000 ریال؛

-      کمک‌هزینه فوق برای نیمسال‌های دوم تا چهارم به‌شرط کسب معدل کل بالاتر از 17 در نیم‌‎سال اول و جلب موافقت گروه آموزشی در نیمسال‌های بعدی (برای رتبه‌های 101 تا 300) در نظر گرفته شده است.

3.        پشتیبانی مالی از پایان‌نامه‌ه‏ای کارشناسی ارشد بر اساس اولویت‌‏های پژوهشی موسسه؛

4.        امکان فعالیت به‌عنوان دستیار تحقیقاتی یک یا چند تن از اساتید گروه آموزشی؛

5.        امکان فعالیت در بخش‌های پژوهشی موسسه در قالب کار دانشجویی، طرح‌های کوتاه‌مدت، دستیاری در طرح پژوهانه و ...؛

6.        برخورداری از امکانات خوابگاهی برای دانشجویان ساکن شهرستان‌‏ها.


⚠ تعهدات دانشجو در ازای دریافت کمک هزینه تحصیلی

-        لازم است دانشجویان به‌صورت تمام وقت در موسسه حضور داشته باشند؛

-        علاوه بر کلاس‌های رسمی، در دوره‌های فوق‌برنامه‌ای که توسط معاونت آموزشی و دانشجویی تعیین می‌شود شرکت نمایند.

 

بسته حمایتی پذیرفته شدگان برتر مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400  

 

 دانشجویان برتر موسسه (بدون در نظر گرفتن سهمیه) طی چهار نیمسال اول تحصیلی می‌توانند از بورسیه تحصیلی ماهانه به شرح ذیل بهره‌مند شوند.
 

1.        اعطای بورسیه تحصیلی ماهانه (رتبه‌های 1 تا 100)

-         29.000.000 ریال (برای رتبه‌های زیر 50)؛

-          19.300.000 ریال (برای رتبه‌های 51 تا 100).

2.       اعطای بورسیه تحصیلی ماهانه (رتبه‌های 101 تا 300)  رتبه‌های بین 101 تا 300 نیز بر اساس عملکرد تحصیلی می‌توانند در نیمسال‌های دوم تا چهارم از این کمک هزینه به شرح ذیل بهره‌مند شوند:

-       مبلغ کمک هزینه: 19.300000 ریال؛

-      کمک‌هزینه فوق برای نیمسال‌های دوم تا چهارم به‌شرط کسب معدل کل بالاتر از 17 در نیم‌‎سال اول و جلب موافقت گروه آموزشی در نیمسال‌های بعدی (برای رتبه‌های 101 تا 300) در نظر گرفته شده است.

3.        پشتیبانی مالی از پایان‌نامه‌ه‏ای کارشناسی ارشد بر اساس اولویت‌‏های پژوهشی موسسه؛

4.        امکان فعالیت به‌عنوان دستیار تحقیقاتی یک یا چند تن از اساتید گروه آموزشی؛

5.        امکان فعالیت در بخش‌های پژوهشی موسسه در قالب کار دانشجویی، طرح‌های کوتاه‌مدت، دستیاری در طرح پژوهانه و ...؛

6.        برخورداری از امکانات خوابگاهی برای دانشجویان ساکن شهرستان‌‏ها.

 

⚠ تعهدات دانشجو در ازای دریافت کمک هزینه تحصیلی

-        لازم است دانشجویان به‌صورت تمام وقت در موسسه حضور داشته باشند؛

-        علاوه بر کلاس‌های رسمی، در دوره‌های فوق‌برنامه‌ای که توسط معاونت آموزشی و دانشجویی تعیین می‌شود شرکت نمایند.

 

 

بسته حمایتی پذیرفته شدگان برتر مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

 

1. تخصیص کمک‌هزینه ماهانه (رتبه‌های 1 تا 100)

- 23.000.000 ریال (برای رتبه‌های زیر 50)؛

- 15.000.000 ریال (برای رتبه‌های 51 تا 100).

کمک‌هزینه فوق برای دو نیمسال اول در نظر گرفته‌شده است و در نیمسال‏‌های سوم و چهارم به‌شرط کسب معدل کل بالاتر از 17 در دو نیم‌‎سال اول (برای رتبه‌های زیر 100) پرداخت خواهد شد.

 

2. تخصیص کمک هزینه ماهانه (رتبه‌های 101 تا 300) رتبه‌های بین 101 تا 300 نیز بر اساس عملکرد دو نیمسال اول می‌توانند در نیمسال سوم و چهارم از این کمک هزینه به شرح ذیل بهره‌مند شوند:

- 15.000.000 ریال (برای رتبه‌های 101 تا 200)؛

- 11.000.000 ریال (برای رتبه‌های 201 تا 300).
کمک‌هزینه فوق برای نیمسال‌های سوم و چهارم به‌شرط کسب معدل کل بالاتر از 18 در دو نیم‌‎سال اول (برای رتبه‌های 101 تا 300) در نظر گرفته شده است.

 

کمک هزینه تحصیلی حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی دانشجو (با احتساب مرخصی و حذف ترم) پرداخت خواهد شد.
 

3. پشتیبانی مالی از پایان‌نامه‌ه‏ای کارشناسی ارشد بر اساس اولویت‌‏های پژوهشی موسسه؛

4. امکان فعالیت به‌عنوان دستیار تحقیقاتی یک یا چند تن از اساتید گروه آموزشی؛

5. امکان فعالیت در بخش‌های پژوهشی موسسه در قالب کار دانشجویی، طرح‌های کوتاه‌مدت، دستیاری در طرح پژوهانه و ...؛

6. برخورداری از امکانات خوابگاهی برای دانشجویان ساکن شهرستان‌‏ها.

 

⚠ تعهدات دانشجو در ازای دریافت کمک هزینه تحصیلی

- لازم است دانشجویان به‌صورت تمام وقت در موسسه حضور داشته باشند؛

- در دوره‌های فوق‌برنامه تعیین شده توسط گروه آموزشی شرکت نمایند.

 

بسته حمایتی پذیرفته شدگان برتر مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1399-1398

 

1. تخصیص کمک‌هزینه ماهانه

- 8.000.000 ریال (برای رتبه‌های زیر 200)؛

- 6.000.000 ریال (برای رتبه‌های 200 تا 400).

کمک‌هزینه فوق برای دو نیمسال اول در نظر گرفته‌شده است.

 

2. پشتیبانی مالی از پایان‌نامه‌ه‏ای کارشناسی ارشد بر اساس اولویت‌های پژوهشی موسسه از 20 تا 40 میلیون ریال؛

3. امکان فعالیت در بخش‌های پژوهشی موسسه در قالب کار دانشجویی، طرح‌‏های کوتاه‌مدت، دستیاری در طرح پژوهانه و ...؛

4. برخورداری از امکانات خوابگاهی برای دانشجویان ساکن شهرستان‌‏ها.

 

بسته حمایتی پذیرفته شدگان برتر مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1398-1397

 

1. تخصیص کمک‌هزینه ماهانه

- 5.000.000 ریال (برای رتبه‌‏های زیر 100)؛

- 4.000.000 ریال (برای رتبه‌های 100 تا 200)؛

- 3.000.000 ریال (برای رتبه‌‏های 200 تا 300).

کمک‌هزینه فوق برای دو نیمسال اول در نظر گرفته‌شده است و در نیمسال‏‌های سوم و چهارم به‌شرط احراز رتبه ممتازی پرداخت خواهد شد.

 

2. پشتیبانی مالی از پایان‏‌نامه‌‏های کارشناسی ارشد بر اساس اولویت‌های پژوهشی موسسه از 20 تا 40 میلیون ریال؛

3. امکان فعالیت در بخش‏‌های پژوهشی موسسه در قالب کار دانشجویی، طرح‏‌های کوتاه‌مدت، دستیاری در طرح پژوهانه و ...؛

4. برخورداری از امکانات خوابگاهی برای دانشجویان ساکن شهرستان‌ها.