دکتر وحید ماجد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر وحید ماجد

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران


تحصیلات:

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران (1391)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران (1385)

email: majed@ut.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

عضو کمیته اقتصاد شهری و منطقه‌ای، دانشنامه اقتصاد

عضو کمیته علمی دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار (1394)

عضو کمیته علمی دومین همایش هم‌افزایی دانشگاه‌ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی (1393)

عضویت در شورای کسب و کار شرکت بیمه ایران معین (فعال در مناطق آزاد) (1393)

عضو شورای راهبردی مجله تازه های جهان بیمه (93 -1392)

عضو کمیته علمی بیستمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه (1392)

دبیر پانل تخصصی بیمه الکترونیک – هفتیمن همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک (اردیبهشت 1392)

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (1392)

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی (92 -1391)

مشاور گروه بیمه و مالی مرکز تحقیقات بانک ملت (1391)

عضو کمیته علمی نوزدهمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه سال (1391)

مدیر گروه رشته کسب و کار و رشته بیمه مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران (1391)

سرپرست گروهِ پژوهشی مطالعات اقتصادی و مالی بیمه – پژوهشکده بیمه (94 -1390)

مدیر آموزش و پژوهش، شرکت بین‌الملی حمل و نقل خلیج فارس، وابسته به شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران، وزارت بازرگانی (1389)

عضو کمیته علمی- دانشجویی اولین همایش سراسری اقتصاد (1389)

دبیر اجرایی اولین همایش بین‌المللی صنعت بیمه: چالش‌ها و فرصت‌ها (1388)

عضو کمیته علمی اولین همایش بین‌المللی صنعت بیمه: چالش‌ها و فرصت‌ها (1388)

دبیر و کارشناس ارشد تخصصی کمیته مطالعات راهبردی توسعه پایدار شهری شهرداری تهران (90 -1387)

سرپرست واحد تحقیقات ماهنامۀ اقتصاد ایران در سه شمارۀ بهمن و اسفند 86 و فروردین 1387

  حوزه تخصصی

اقتصاد بین رشته ای