تقویم نخستین دوره جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران در سال 1396

ردیف

موضوع

آغاز

پایان

1

فراخوان عمومی (راه‌اندازی وبگاه- طراحی پوستر- ...)

اول اسفند 1395

آخر شهریور 1396

2

ثبت نام کاندیداهای کسب عنوان پژوهشگر جوان برتر اقتصاد ایران

آغاز مهر 1396

آخر آبان 1396

3

بررسی، ارزیابی و امتیازدهی فعالیت‌های پژوهشی نامزدها در کارگروه‌های تخصصی بر پایه مستندات دریافتی

اول آذر 1396

آخر بهمن 1396

4

دعوت و برگزاری نشست‌های سخنرانی نامزدهای نهایی (10 نفر برتر) برای گزینش پژوهشگر جوان برتر اقتصاد ایران

اول اسفند 1396

آخر فروردین 1397

5

برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اصلی جشنواره

بهار 1397

تاریخ دقیق برگزاری جشنواره، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد *