فهرست پایگاه های اطلاعاتی

 

در حال حاضر امکان جستجو در پایگاه های اطلاعاتی فهرست زیر از طریق ddslib وجود دارد:

  • EbscoDiscovery
  • JSTOR

  • Kluwerlawonline

  • Lexisnexis
  • ProQuestABI
  • ProQuestBanking
  • ProQuestDiscovery
  • ProQuestDissertations

 

پایگاه های اطلاعات علمی
مراحل ثبت نام در ddslib.org
مراحل جستجو از ddslib.org
فهرست پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی
راهنمای استفاده از ddslib.org

 
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved