نام و نام خانوادگي:

مهدی خادمی گراشی

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دكتري مديريت بازاریابی

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

 کارشناسی

مدیریت بازرگانی  

 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد

مدیریت مالی 

   دانشگاه مازندران

 دکتری

مدیریت بازاریابی 

   دانشگاه علامه طباطبایی

نام گروه:

مدیریت

تلفن تماس:

 26116754  (021)

ايميل:

mehdikhademi@gmail.com

دروس تدریس شده:

 
 * دروس: بازارشناسي و مسايل بازار/ رفتارمصرف كننده/ بازاريابي بين الملل
  - دانشگاه علامه طباطبايي، 1394-1385
  - دانشگاه تهران، 1394-1391
  - موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 1394-1390
  - مؤسسه TUV آلمان دوره (D)           1394-1390 ،(DBA 

علايق:

  - الگوي رفتار مالي سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي مدل معادلات ساختاري/ دانشور رفتار زمستان 1385
  - ساختار و ابعاد نظارت رقابتي در صنعت بيمه كشور انگلستان/ فصلنامه بيمه زمستان 1388.
  - الگوي راهبردي بازاريابي سياسي در ايران/ چشم انداز مديريت بازرگاني. تابستان 1391
  - تحليل محتواي مقالات علمي پژوهشي بازاريابي ايران در دهه 80 / چشم انداز مديريت بازرگاني. زمستان 1392
  - رابطه ويژگي هاي فردي رفتار مصرف كننده بر ارزش ادراكي و وفاداري، فصلنامه علوم مديريت ايران. زمستان 94
  - Ahmadpour M,Feiz D,Khademi M,Designing the conceptual model of entrepreneurship education development in Iran higher education system, Journal of Entrepreneurship 
    Research, Fall 2007  

انتشارات:

 

 1. مديريت استراتژيك بازار ، نويسنده ديويد آكر، به همراه علي اكبر فرهنگي انتشارات پويش.چاپ چهارم 
 2. برنامه ريزي استراتژيك در بخش عمومي، نويسنده فيليپ كاتلرانتشارات آرياناقلم .چاپ دوم
 3. مدل هاي كليدي مديريت، به همراه علي اكبر فرهنگي و حسين صفرزاده انتشارات رسا. چاپ چهارم
 4. بازاريابي بخش عمومي نويسنده فيليپ كاتلر، به همراه حامد محبي،انتشارات آريانا قلم.
 5. استراتژي قيمت گذاري، نويسنده رد هالدن، انتشارات سيته. 
 6. استراتژي بازاريابي هنر، انتشارات سيته (در حال چاپ)

 

سوابق اجرایی:

 

  - مدير بازاريابي شركت يادمان سازه، 1386-1384

  - مدير گروه بيمه الكترونيك، بيمه مركزي ايران،1387-1386

  - مديرعامل شركت سرمايه گذاري فيلي، 1390 - 1387

  - رئيس هيئت مديره شركت مشاوره سرمايه گذاري مهرگان، 1394-13

 

پروژه­ های پژوهشی:

 

 1. مدير اجرائي پروژه ملي طراحي نظام مطلوب مديريت خدمات به جانبازان با رويكردQFD ، كارفرما:بنياد شهيد و امور 1383-1384 ،ايثارگران
 2. مدير پروژه مطالعاتي پروژه تدوين استراتژي بازاريابي شركت تامين سرمايه امين، كارفرما : شركت تامين سرمايه امين / 1387- 1386 
 3. مدير پروژه مطالعاتي تدوين ساختار بازاريابي، كارفرما سازمان بنادر و كشتيراني/ 1388 
 4. مدير پروژه مطالعاتي تدوين شاخص ملي رضايت مشتري (ICSI) در ايران، كارفرما: پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي 1387-1389
 5. مجري پروژه مطالعاتي طراحي ساختار بازاريابي شركت مهستان، كارفرما: شركت مهستان / 1390 
 6. مجري پروژه مطالعاتي تدوين استراتژي رقابتي شركت كارگزاري آگاه، كارفرما: گروه مالي آگاه / 1391 
 7. مجري پروژه مطالعاتي برنامه ريزي استراتژيك هلدينگ پايا سامان پارس، كارفرما: بنياد مستضعفان، 1392-1390 
 8. مجري پروژه مطالعاتي استراتژي بازاريابي هلدينگ تجلي مهر ايرانيان، كارفرما: شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد 1394

 

پایان نامه ها:

 

 

   دانلود : resume_Dr_khademi.pdf           حجم فایل 105 KB