کار دانشجوییبه‌منظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجويان و ايجاد زمینه‌های کسب تجربه براي آن‏ها کار دانشجویی، مطابق ضوابط و شرایط و زیر نظر معاونت دانشجویی انجام می‌پذیرد.

اهداف

-         ترویج فرهنگ کار در بین دانشجویان؛

-         بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، فوق‌برنامه، اداري، خدماتي و رفاهي؛

-         کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي دانشجویان؛

-         ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان.

شرایط عمومی

-         اعلام نیاز واحدهای مختلف موسسه به معاونت آموزشی در ابتدای نیمسال تحصیلی که در صورت نیاز مراتب به اطلاع دانشجویان رسانده خواهد شد؛

-         داشتن صلاحیت عمومی و آموزشی دانشجو به تشخیص اداره کل امور دانشجویی؛

-         تشخیص اداره کل امور دانشجویی مبنی بر کارایی دانشجو در انجام وظایف محوله و معرفی به واحد درخواست کننده برای انجام مصاحبه؛

-         در صورت عدم رضایت یا رفع نیاز واحد به کار دانشجویی خاتمه داده می‏شود؛

-         حداکثر سقف مجاز استفاده از سازوکار دانشجویی دو نیمسال تحصیلی در طول هر مقطع تحصیلی می‏باشد؛

-         دانشجویانی که از بودجه کل کشور، وجهی را تحت هر عنوانی دریافت می‏نمایند و یا اشتغال به کار دارند نمی‏توانند از مزایای کار دانشجویی بهره‏مند شوند؛

-         کلیه دانشجویانی که از طریق کار دانشجویی در موسسه خدمات ارائه می‏کنند تحت شمول قوانین استخدامی نبوده و موسسه هیچ تعهدی در قبال استخدام آن‏ها ندارد.

شرایط آموزشی

-         اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز؛ برای دوره کارشناسی ارشد 4 نیمسال و برای دوره دکتری 8 نیمسال؛

-         انتخاب واحد دانشجو در ترمی که متقاضی کار دانشجویی است به‌طوری‌که در سیستم آموزشی موسسه فعال باشد.

مدارک موردنیاز

-         تکمیل فرم درخواست کار دانشجویی نزد اداره کل امور دانشجویی؛

-         ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی، شماره‌حساب شبای بانک ملی به نام دانشجو، برگه انتخاب واحد.

پرداخت حق‏الزحمه

-         پرداخت حق‏الزحمه نیروهای کار دانشجویی حداکثر تا یک ماه بعد از اتمام نیمسال تحصیلی و وصول گزارش تأیید کارکرد از سوی واحد مربوطه انجام می‏گیرد؛

-         مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت کارکرد برابر 60000 ریال می‏باشد؛

-         سقف مجاز کارکرد بسته به واحد اشتغال به کار حداکثر 80 ساعت می‏باشد؛

-         درصورتی‌که معدل دانشجویان در رشته‏های مهندسی بیش از 16 و در رشته‏ های علوم انسانی بیش از 17 باشد، میزان 20 درصد به حق‏الزحمه نهایی افزوده خواهد شد.