اخبار و اطلاعیه‏ها

 

اطلاعیه رزرو شام ایام امتحانات

 

دریافت فایل

 

درباره ما               

 

خوابگاه مكاني جزء امكانات رفاهي موسسه است كه دانشجويان طبق ضوابط و شرايط تعیین‌شده به‌صورت فردي يا گروهي قسمتي از اوقات فراغت و استراحت خود را در آنجا به سر برده و به هنگام سكونت ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات خوابگاهي از امكانات فرهنگي، فوق‌برنامه، ورزشي، معيشتي و خدماتي آن در حدود امكانات موسسه استفاده می‌نمایند.

 

خوابگاه‌های موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی متشکل از دو خوابگاه مانی (ویژه دختران) و ملک‌الشعرا (ویژه پسران) می‌باشد:

 

 

 

 

 

معرفی خوابگاه مانی

معرفی خوابگاه ملک‏الشعرا

برنامه‏های فرهنگی و ورزشی

 

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 

قوانین و مقررات

 

آیین نامه تعیین اجاره بهای خوابگاه‏های صندوق رفاه

 

منتخب آیین‌نامه و منشور عمومی خوابگاه‌ دختران

 

منتخب آیین‌نامه و منشور عمومی خوابگاه‌ پسران

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

فرم‏ها                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 فرم درخواست خوابگاه

 

فرم تکمیل اطلاعات شخصی

 

تعهدنامه منشور اخلاقی

 

تعهدنامه منشور بهداشتی

 

فرم مجوز ورود به خوابگاه

 

صورت‌جلسه تحویل لوازم خوابگاه به دانشجو

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

فرآیندها

 

فرآیند ثبت‌نام و پذیرش دانشجویان در خوابگاه‌های موسسه

 

فرآیند حضور و غیاب خوابگاه دختران (مانی)

 

فرآیند انجام امور جاری تأسیساتی، تجهیزاتی و عمرانی در خوابگاه‌ ها

 

فرایند انجام امور عمرانی و تجهیزات تابستانی خوابگاه

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل

 

دریافت فایل