بیمه دانشجوییموسسه برای حفظ سلامت کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی نسبت به ایجاد بیمه حوادث اقدام نموده است. این بیمه حوادث در محیط موسسه، خوابگاه و اردوهای برگزار شده را پوشش می‏دهد.

بخشنامه به روز شده بیمه حوادث صندوق رفاه دانشجویی