دکتر محمد نهاوندیان
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

هسته مرکزی گزینش

 

دفتر مركزي حراست

 


دکتر اکبر میرزانژاد
معاون آموزشی

گروه های آموزشی

گروه آموزشی برنامه ریزی سیستمها و اقتصاد

گروه آموزشی مدیریت

گروه آموزشی حقوق

گروه آموزشی علوم اجتماعی

دفتر برنامه ربزی و سنجش آموزش

اداره کل تحصیلات تکمیلی

اداره کل امور دانشجویی

دفتر هیأت علمی

اداره کل آموزشهای کوتاه مدت

دفتر همکاریهای علمی و آموزشی

 


دکتر امیر باقری
معاون پژوهشی

گروه های پژوهشی

گروه اقتصاد کلان

گروه مطالعات بین الملل

گروه رفاه خانوار

دفتر خدمات پژوهشی

گروه همایش ها و نشست های تخصصی

گروه انتشارات

گروه نشریات تخصصی

گروه پایگاه های اطلاع رسانی

دبیرخانه گروه های پژوهشی

دفتر طرح های پژوهشی

دفتر آمار و پایش اقتصادی

کتابخانه و منابع مرجع

 


دکتر غلامحسین فیروزفر
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

دفتر طرح و برنامه

گروه برنامه ریزی و بودجه

گروه آمار و ارزیابی عملکرد

گروه تشکیلات و آموزش کارکنان

اداره کل منابع انسانی و امور اداری

اداره فنی و مهندسی

اداره امور کارکنان و قراردادها

اداره تدارکات و کارپردازی

اداره دبيرخانه

اداره خدمات و پشتیبانی

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه شبکه و امنیت

گروه نرم افزار و بانک های اطلاعاتی

گروه پشتیبانی سخت افزار

اداره كل امور مالي

اداره دریافت و پرداخت

اداره رسیدگی به اسناد و مدارک

اداره درآمد و تامین اعتبارات

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

امین اموال

 

اداره كل حوزه رياست ، روابط عمومي و امور بين الملل

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

اداره مراسم و تشریفات