پايگاه‌ هاي اطلاعات علمي انگلیسی                         پايگاه‌ هاي اطلاعات علمي فارسی                          نشریات انگلیسی
                                                   
سامانه جستجو در  پایگاه ­های اطلاعات علمی انگلیسی                        

                        The Wall Street Journal
پایگاه­ های اطلاعات علمی که با ورود به سامانه جستجو به آنها دسترسی داریم                      

                        Financial Times
Word Digital Library                      

                        Bloomberg Businessweek
 راهنماها                      

                         سایت های خبری و تحلیلی