دومین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم اجتماعی
دومین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم اجتماعی
 ١١:٥٩ - 1396/10/18 - تعداد نظرات : ٠

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی
 ١١:٥٧ - 1396/10/18 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ETEC
هفتمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ETEC
 ١١:٥٥ - 1396/10/18 - تعداد نظرات : ٠

اولین همایش ملی "علوم انسانی"
اولین همایش ملی علوم انسانی
 ١١:٥١ - 1396/10/18 - تعداد نظرات : ٠
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved