تماس با انتشارات

 
اعظم اسماعیلی کارشناس گروه
26116974 (تلفکس)
نشانی دفتر: نیاوران- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی– ساختمان جدید- طبقه ششم- انتشارات موسسه
تماس با معاونت پژوهشی

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved