نام و نام خانوادگي:

مهدی رسولی قهرودی

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دكتري مديريت بازرگانی بین الملل - ژاپن (University of Tsukuba)

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

 کارشناسی

 

 

 

 کارشناسی ارشد

 

   

 دکتری

 

   

نام گروه:

مدیریت

تلفن تماس:

 22291076            26116754  (021)

ايميل:

m.rasouli@imps.ac.ir

دروس تدریس شده:

 * دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسالمی و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 •  بازرگانی بین الملل
 • حقوق بازرگانی
 • تبلیغات و بازاریابی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • MIS
 • تئوریهای مدیریت
 • بازاریابی بین الملل
 • صادرات و واردات
 • مدیریت مالی
 • نهادهای پولی و مالی
 • مذاکرات و قراردادهای بین المللی
 • بازاریابی صنعتی
 • زبان تخصصی
 • کانال های توزیع و فروش
 • روش تحقیق
 • سمینار و مسائل مدیریت 

علايق:

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI
 • مالکیت،حاکمیت شرکتی - استراتژی و عملکرد شرکتهایچندملیتی (MNCs)
 •  صادرات و واردات  استراتژی  بازرگانی بین المللی 
 • بین المللی سازی شرکتها 
 • کسب و کارهای خانوادگی  (فامیلی)
 • تجاری سازی - اخلاق و مسئولیت اجتماعی (CSR
 • مدیریت تبلیغات - بازاریابی بین المللی
 • استراتژی وعملکرد SMEs 
 • استراتژی های تامین مالی
 • خصوصی سازی
 • مشارکت عمومی خصوصی
 • ادغام و تملیک (M&A)
 • بازاریابی مد .

انتشارات:

 

 - Foreign Direct Investment -WorldScientific 

 - مدیریت بین المللی استراتژیک (انتشارات مهربان)

 - سرمایه گذاری مستقیم خارجی (انتشارات موسسه)

 - تامین مالی بین المللی پروژه (انتشارات مهربان)

 - کسب و کارهای فامیلی

 - بازاریابی مد

 - مذاکرات و قراردادهای بین المللی

 

سوابق اجرایی:
 • در سمت های مدیر و معاون بازرگانی و مشاور و کارشناس ارشد تامین مالی، مدیر خرید، مدیر فروش و بازاریابی و مدیریت پروژه در شرکتهای زیر:

 * پژوهشگاه دانش های بنیادی – طرح چشمه نور ایران

 * شرکت مهندسی ایتوک ایران – پروژه های نفت و گاز و معدن 

 * شرکت تیک تاک- سیم های جوش

 * شرکت اکسل هلدینگ ژاپن ( – صادرات خودرو و ماشین آالت سنگین)

 * شرکت آیدا پالستیک – تولید کننده ورق و قطعات ترمو پالستیک

 * شرکت پارس نت – شبکه و مودم )نمایندگی T&AT)

 

 

پروژه­های پژوهشی:

 

 

پایان نامه ها:

 

 *  راهنمایی پایان نامه:

 •   بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک در ایران (با استفاده از داده های سرشماری شده مرکز آمار ایران) (عوامل شامل منابع مالی، کارکنان، تولید و مالکیت) 
 • بررسی تاثیر عوامل سطح شرکت بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط (با استفاده از داده های سرشماری شده مرکز آمار ایران) (عوامل شامل تحقیق توسعه، مالکیت، مالی، نیروی انسانی به تفکیک صنعت)
 • بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر صادرات محصوالت پتروشیمی با تاکید بر نقش نرخ گاز طبیعی تحویلی  تاثیر فرهنگ خانوادگی بر اندازه و ترکیب هیئت مدیره در کسب و کارهای فامیلی در ایران
 • تاثیر درگیر بودن فامیل بر موفقیت کارآفرینی در کسب و کارهای فامیلی
 • بررسی تأثیر جهتگیری مدیریت دانش از طریق جهتگیری بازار بر تجاریسازی
 • تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد مالی شرکتهای لیست شده در فرابورس ایران
 • شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق خصوصی سازی در ایران 
 • بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی از طریق کسب شهرت و مزیت قابتی بر عملکرد مالی شرکتها 
 • تاثیر ساختار مالکیت و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده در ایران
 • تاثیر تبلیغات سیاسی منفی از طریق تمایل به رای بر ترجیح رای دهی

 

 

   دانلود : رزومه_علمی-RASOULI-new-18.pdf           حجم فایل 409 KB