صفحه اصلی پژوهشصفحه اصليدرباره معاونتطرح های پژوهشیآمار و پایش اقتصادیهمایش ها و نشست هاانتشارات
کتاب هافروشگاه مجازینشریات تخصصیگزارش های پژوهشیخبرنامه
تازه های نشر فرآیند مدیریت و توسعه

فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه

شماره  2  تابستان 1394   پیاپی 92

مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی                              سردبیر: دکتر عباس منوریان                                  مدیر اجرایی: میترا اولیایی

فهرست مطالب: 

 • مروري بر پديده رهبري زهرآگين و بررسي احتمال پيدايش آن در مراحل مختلف چرخه حيات سازمان
 • شناسايي عوامل موثر بر پيشگيري از تمايل بر وقوع تخلفات مالي در سازمان امور مالياتي کشور
 • طراحي و تبيين الگوي حاکميت منابع انساني براي انطباق سازمان با شرايط نامطمئن محيطي
 • بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی انسانی و فناوری اطلاعات
 • اولويت بندي عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک يک سازمان دانش بنيان
 • الگوي عليّ روابط بين هوش فرهنگي، رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران متوسطه
  شهرستان نقده
 • عوامل اثرگذار بر ارزش درک شده مشتريان در فروشگاه هاي زنجیره ای
 • روايي و پايايي فرم کوتاه شده مقياس درگيري شغلي اوترخت


تازه های نشر برنامه ریزی و بودجه
مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی                          سردبیر: دکتر غلامعلی فرجادی                                  مدیر اجرایی: میترا اولیایی
 
فهرست مطالب:
 • بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان ها
 • ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا
 • قواعد مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران
 • بفرار مالیاتی در واردات ایران رویکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی
 • بررسی تاثیر تکانه پولی بر قیمت سکه طلا در ایران
 • تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق
 • بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عهد صفوی و مقایسه آن با اروپای قرن 17 با رویکرد نهادی
 • دلالت های اندیشه نهادی کامونز در تفکیک ناپذیری دو حوزه اقتصاد و حقوق

 
معرفی نشریه فرآیند مدیریت و توسعه

در سال 1349 مرکز آموزش مديريت دولتی، انتشار نشريه ای علمی با عنوان «مديريت امروز» را آغاز کرد. هدف از انتشار اين نشريه، انعکاس تجارب، ديدگاه ها و انديشه های نوين در زمينه موضوعی مديريت و امور اداری بود که از شماره 1-37 تا سال 1358 منتشر شد و پس از آن به مدت 8 سال تولید و نشر آن متوقف شد.
در سال 1366 عنوان نشريه به "مديريت دولتی" تغيير و به مدت پانزده سال از شماره 1-54 تا سال 1380 با همين عنوان انتشار يافت.
در سال 1381، هم زمان با ادغام " مرکز آموزش مديريت دولتی " و " موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه " عنوان نشريه تغيير کرد و از شماره 55-74 تا سال 1389 با عنوان «فرايند مديريت و توسعه» منتشر شد.
با ارتقای کيفيت محتوا و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، نشریه مذکور از سال 1390 و از شماره 75 به بعد با رتبه علمی – پژوهشی در حال انتشار است.


آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2095 | بازدید امروز : 4044 | بازدیدکنندگان آنلاين : 15 
معرفی نشریه برنامه ریزی و بودجه

در سال 1362، سازمان برنامه و بودجه با هدف انعکاس تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان، اقدام به انتشار ماهنامه‌ای با عنوان «گزيده مسائل اقتصادی – اجتماعي» نمود؛ که از شماره 1- 155 به طور مستمر تا سال 1375 منتشر می شد. محتوای اين ماهنامه را مقاله‌هایی تشکيل می‌داد که از سوی کارشناسان و پژوهشگران داخل و بیرون سازمان پيشنهاد، ترجمه و ارائه می‌گرديد. مطالب منتشر شده در اين نشريه، عمدتاً ماهيت نظری داشت و از آنجا که مقالات ارزنده ای در این نشریه به چاپ می رسید، به زودی توانست به عنوان يکی از نشريات علمی و تخصصی کشور جايگاه شايسته ای در ميان پژوهشگران، استادان و دانشجويان پيدا کند.
در آستانه چهاردهمين سال انتشار، با بازنگری و تغییراتی در شکل و محتوا، نشریه با عنوان «برنامه و بودجه» با رتبه علمی – تخصصی – کاربردی توسط دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور منتشر شد؛ که دوره انتشار ابتدا به صورت ماهنامه (شماره 1-72 تا 1380) و سپس به صورت دو ماهنامه (شماره 73-104 تا 1386) بود.
در سال 1381 و همزمان با ارتقای قابل توجه کيفيت و کميت محتوا، از شماره 105-111 با دريافت مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، به عنوان نشريه ای علمی – ترويجی تا 1389 منتشر شد.
در سال 1388 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، مجوز انتشار را به موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی محول کرد و با ارتقای کیفیت، اعتبار علمی – پژوهشی برای نشریه به دست آمد و از شماره 112 ( پاییز 1392)، این فصلنامه با عنوان جدید «برنامه ريزی و بودجه» در حال انتشار است.

تماس با نشریات


آدرس الکترونیکی نشریات:

info@jpbud.ir            info@jmdp.ir

شماره تماس مستقیم: 26116904                             شماره تماس داخلی: 4150

آدرس: ضلع شمال میدان نیاوران- جمال آباد-خیابان شهید مختار عسگری-پلاک 6-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-ساختمان جدید-طبقه ششم- گروه نشریات تخصصی