بررسی تحولات بازار کار ایران و الزامات سیاسی دستیابی به رشد اشتغال زا

قیمت : 250,000  ریال

 

بازار کار ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و نیمه ابتدایی دهه ۱۳۹۰ پدیده‌های ویژه و منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند. ویژگی مشترک این دو دوره، که بررسي علل و آثار آنها را ضروري می‌سازد، تغییر در جهت مخالف رشد اقتصادی و تعداد شاغلان است. ویژگی بارز متمایزکننده این دو دوره، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی افراد در دوره اول و افزایش آن در دوره دوم است. پژوهش حاضر علاوه بر این‌که تحول‏های بازار کار ایران را در قالب اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌دهد، تغییرهای پویایی بازار کار را نیز محاسبه و تحلیل می‌کند، که از این نظر پژوهشی بدیع محسوب می‌شود. برای اولین بار در این پژوهش، با استفاده از قابلیت‌های طرح آمارگیری از نیروی کار، تخمین‌هایی در رابطه با میزان انتقال افراد در میان سه گروه شاغل، بیکار، و غیرفعال صورت می‌گیرد. بدون توجه به پویایی بازار کار و اتکای صِرف بر داده‌های ایستا، بخشی از تحول‌ها و واقعیت‌های بازار کار نادیده گرفته می‌شود. از این‏رو، تلاش می‌شود که گام نخست برای تحلیل انتقال افراد در بازار کار برداشته شود.

 

مولفان: مهران بهنیا و آرش علویان

قیمت:250000 ریال

نوبت چاپ: اول

سال انتشار : 1398