رشد اقتصادی در ایران

قیمت : 340,000  ریال

این کتاب، خلاصه‌‌ای است از یک طرح مطالعاتی جامع که به سفارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و با مشارکت یک تیم پژوهشی، طی سال‌های 1394 و 1395 اجرا شد. در این مطالعه، از بین عوامل مختلف مؤثر بر رشد اقتصادی، که به طور گسترده در ادبیات رشد اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است، صرفاً بر نقش و ظرفیت بخش‌های اقتصادی در اقتصاد ایران تأکید شده است.

هدف و تمرکز اصلی مطالعه، شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران، آسیب‌شناسی سیاست‌ها و بررسی چالش‌ها و مسائل اصلی هر یک از بخش‌ها و در نهایت ارائه راهکارها و توصیه‌های سیاستی به منظور رفع چالش‌ها و مشکلات بخش‌های اقتصادی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در یک افق میان‌مدت بوده است. در این مجموعه، بخش‌های اقتصادی به تفکیک کشاورزی، صنعت، مسکن و مستغلات، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و گردشگری، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تلاش شده است، با وجود گستردگی مباحث، نتایجی سازگار و یکپارچه و قابل استفاده در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ارائه شود.

این کتاب می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌‌های اجرایی و سیاستگذاری کشور و همچنین پژوهشگران حوزه اقتصاد ایران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد قرار گیرد.

 

مولف: حمید آذرمند و همکاران

سال انتشار: 1398 

قیمت: 340000 ریال