کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» - جلد دوم(چاپ دوم)

قیمت : 600,000  ریال

جلد دوم کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و مهم ترین دستاوردهای آن را در قالب مجموعه ای از مجموعه ای از خلاصه های مدیریتی 16 مطالعه اصلی این طرح ارائه می¬کند. خلاصه های مدیریتی مطالعه ها بر اساس تقسیم بندی فصول جلد اول کتاب (خلاصه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران) به ترتیب زیر سامان دهی شده است: 1) تحلیل چالش ها و آینده نگری اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی کلان سنجی (1395-1400)، 2) سیاست مالیاتی، 3) ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی، 4) بودجه و قاعده مندی سیاست مالی، 5) بازار انرژی، 6) کار کرد بهینه صندوق ثروت ملی در مدیریت درآمدهای نفتی، 7) سیاست های پولی، اعتباری و ارزی، 8) برون گرایی، تجارب جهانی و سیاست های توسعه ای، 9) سیاست های تجاری، 10) انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیردولتی، خصوصی سازی، محیط کسب و کار، 11) اقتصاد غیر رسمی در ایران، 12) نظام حقوقی لازم برای رشد اقتصادی، 13) بازار کار، 14) فقر و نابرابری و رفتار پس انداز خانوار، 15) الگوی تامین مالی پروژه های عمرانی 16) بخش های اقتصادی.

مولفین: مسعود نیلی و همکاران

سال انتشار :1397

شمارگان : 1000 نسخه

قیمت: 600000 ریال

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فروشگاه مجازی مراجعه نمایید.جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دریافت کتاب فوق با تلفن 26116852 فروش انتشارات تماس حاصل فرمایید.